Zvíře v nouzi: za 15 let 30 milionů Kč na záchranu zvířat!

(ČR, 29.1.2021) Částkou téměř 30 milionů korun přispěli dárci na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800 během 15ti let její existence.  Sbírku vyhlásil Český svaz ochránců přírody v prosinci 2005. Vybrané prostředky jsou určeny těm záchranným stanicím Národní sítě záchranných stanic, které jsou provozovány nevládními neziskovkami, a také Pražské zvířecí záchrance. Tyto subjekty zajišťují účinnou pomoc lidmi nalezeným divokým zvířatům v nouzi. Za uplynulých 15 let přijaly do péče více jak 150 000 zvířat a péče o ně stála více jak 400 milionů Kč.

„Podpora veřejnosti drží záchranné stanice nad vodou. Granty a dotace jsou nevyzpytatelné a nedá se s nimi dopředu počítat. Dlouhodobá trvalá podpora od dárců umožňuje stanicím plánovat a překlenovat obtížná období, jako je třeba i to, které zrovna prožíváme“, uvádí koordinátorka sbírky Zvíře v nouzi Tereza Vadasová. Zdeňka Nezmeškalová, koordinátorka Národní sítě záchranných stanic, dodává: „Našim vzorem je britský systém pomoci zvířatům, který je už od svého počátku založen na podpoře veřejnosti. Lidé si tam mnohem více uvědomují, že jsou za osudy zvířat odpovědní. Společnost by i u nás měla cítit jistou morální povinnost negativní dopady své činnosti kompenzovat podporou projektů, jakým je Zvíře v nouzi. Věříme proto, že se sbírka Zvíře v nouzi rozroste a brzy bude záchranným stanicím poskytovat o řád více peněz“.

Posláním stanic Národní sítě je jak rychlá odborná pomoc lidmi nalezeným handicapovaným divokým zvířatům, tak systematická výchova obyvatel směřující k eliminaci příčin zraňování zvířat. Mnohdy jim totiž vědomě či nevědomě ublížil právě člověk.

Pracovníci stanic už pomáhali rysům, srncům dokonce jelenům a losům, ale třeba i zvířatům miniaturních rozměrů, jako jsou několikagramoví novorozenci netopýrů, hlodavců (křečci, plšíci…) či ptačí holátka. Nejvíc zkušeností ale mají s druhy, kterých se do stanic dostávají každý rok tisíce – ježky (mezi 3 až 4 tisíci zvířat za rok), poštolkami (okolo 2 tisíc jedinců), netopýry (kolonie při svých záletech mívají i stovky jedinců), kosy, rorýsy, divokými kachnami, holuby hřivnáči, hrdličkami nebo veverkami (okolo tisíce jedinců).

Finanční situace záchranných stanic Národní sítě, které poslední roky pomohou více než 25 000 zvířatům, je v současné době opravdu tíživá. Reálně totiž v souvislosti s ekonomickou krizí hrozí výpadek financování od krajů, měst či místních firem. A zvířat v nouzi přitom neubývá. 

 Pokud chcete podpořit činnost záchranných stanic, můžete poskytnout finanční dar na konto sbírky Zvíře v nouzi číslo  33553322/0800 nebo poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI 90 na číslo 87777 (platí pro všechny operátory, účtování DMS: 90 Kč, příjemce obdrží 89 Kč, službu provozuje Fórum dárců). O dalších možnostech podpory se dozvíte na stránkách www.zvirevnouzi.cz.

Kontakt: Zdeňka Nezmeškalová, Český svaz ochránců přírody, 774 155 155

 Fotografie ke stažení na Pro média (presskit) – Záchranné stanice (zvirevnouzi.cz)