Zvířecí záchranáři nemají dost peněz, shánějí 53 milionů Kč na rok 2022

Nejméně 70 milionů Kč budou potřebovat v roce 2022 na svůj provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Přibližně 17 milionů jim přispěje stát, dalších 53 milionů musí získat od dárců. V záchranných stanicích nyní můžete navštívit charitativní vánoční akce pro veřejnost (pozvánka v příloze).

Získat 53 milionů Kč je v této době velmi složitý úkol. Většina této částky přitom míří na nezbytné krmivo pro zvířata, veterinární péči i pohonné hmoty do aut záchranářů, kteří vyjíždějí za poraněnými či jinak ohroženými zvířaty.

„V roce 2021 jsme poskytli pomoc více jak 31 tisícům bezprostředně ohrožených živočichů. Většinu bylo možné zachránit a po uzdravení vypustit zpět do volné přírody,“ uvedl ředitel ústřední kanceláře Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo. Upozornil, že některá zvířata se kvůli trvalým následkům nemohou do přírody vrátit a zůstávají v dlouhodobé a finančně nákladné péči záchranných stanic.

„Počet přijatých zraněných zvířat nám ve stanici každoročně roste. Nejčastěji se jedná o ptáky, ale také o ježky, veverky, srny, zajíce a netopýry. Mezi nejvzácnější pacienty patří orel mořský, sokol stěhovavý nebo dudek chocholatý,“ jmenuje záchranář Luboš Vaněk ze stanice v Huslíku.

Zásahy zvířecích záchranářů zajišťuje Národní síť záchranných stanic, která prostřednictvím svých 35 členských stanic pokrývá celé území České republiky. Mezi nejčastější příčiny poranění zvířat patří jejich srážky s automobily, u ptáků střety s prosklenými plochami i elektrickým vedením. Koncem prosince pak přibývají úrazy zvířat vyplašených v důsledku používání zábavní pyrotechniky.

Podpořit činnost záchranných stanic můžete prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi. Finanční prostředky můžete zasílat na číslo sbírkového účtu: 33553322/0800. Pokud chcete záchranné stanice podpořit jednorázově, pošlete dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS ZVIREVNOUZI 30 (60, 90). Jednou textovou zprávou tak můžete poslat 30, 60 nebo 90 korun českých. Chcete-li udělat radost i svým blízkým, zakupte pro ně dárcovský certifikát. Více informací na webu www.zvirevnouzi.cz a facebookových stránkách Zvíře v nouzi.

Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic je společnost Billa.

Pozvánka:

Charitativní akce přímo ve vybraných záchranných stanicích, kde můžete pomoci osobně

18. 12. od 11:00 do 17:00 Vánoční strom pro zvířátka – Záchranná stanice Zelené Vendolí

18. 12. od 10:00 do 12:00 Vánoční krmení v záchranné stanici – Záchranná stanice Spálené Poříčí

18. 12. od 13:00 Vánoce pro zvířátka – Záchranná stanice Jaroměř

18. a 19. 12. od 10:00 do 16:00 Vánoce se zvířátky – Záchranná stanice Pasíčka

18. a 19. 12, 28. a 29. 12. od 10:00 do 15:00 Vánoce pro zvířátka – Záchranná stanice Huslík u Poděbrad

19. 12. od 15:00 do 17:00 Vánoční strom pro ptactvo – Záchranná stanice ORNIS Přerov

24. 12. od 10:00 do 15:00 Štědrý den v záchranné stanici – Záchranná stanice Třeboň

24. 12. od 10:00 do 13:00 Den otevřených dveří – Ostrovský Macík

Celý prosinec Vánoční strom dárců – Záchranná stanice Liberec (Dárci, kteří přinesou dárek pro zvířata, pověsí na stromečku ozdobičku s jejich jménem či přáním pro zvířátka.)