Čestná rada

Čestná rada pomáhá rozvíjet, propagovat a prosazovat činnost a zájmy ČSOP.

Členové Čestné rady ČSOP

 • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. (předseda)
 • Mgr. Miroslav Bobek
 • Mgr. Jan Čižinský
 • Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
 • Barbora Hrzánová
 • RNDr. Blažena Hušková
 • Prof. Ing. Jan Jeník, CSc.
 • Prof. RNDr. Pavel Kindlmann
 • Ing. Čestmír Klos
 • Ing. Vojtěch Kodet
 • Mgr. Vladimír Kořen
 • RNDr. Jiří Kulich
 • RNDr. Jan Květ
 • Doc. RNDr. Ladislav Miko
 • JUDr. Svatomír Mlčoch
 • Doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
 • RNDr. František Pelc
 • Ing. Pavel Pešout
 • Daniel Pitek
 • Ing. Stanislav Rampas
 • RNDr. Jitka Seitlová
 • PhDr. Vladimír Špidla
 • Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.
 • Ing. František Urban
 • JUDr. Václav Žmolík
B. Moldan
B. Moldan