Pečujeme o krajinu

Péče o přírodně cenné lokality je jednou z nejtradičnějších činností základních organizací ČSOP. Snažíme se chránit středoevropskou kulturní krajinu v celé její rozmanitosti – tedy nejen cenné biotopy a zachovalé části přírody, ale i památné stromy, studánky a prameny, geologické útvary, historické prvky (cesty, meze…) a (zejména drobné) památky.

O přírodně cenná území i drobné kulturní památky pečujeme především prostřednictvím úzké dlouhodobé spolupráci s vlastníky, nájmu či vlastnictví pozemků. Koordinujeme hnutí pozemkových spolků v České republice a spolupracuje při tom s řadou dalších neziskových i odborných organizací. Chcete založit pozemkový spolek či se o programu dozvědět více? Právě pro vás zde je pozemkovespolky.cz.

Zachraňujeme ohrožené přírodní lokality a navracíme přírodu do míst, odkud byla v minulosti vytlačena. Díky kampani a veřejné sbírce Místo pro přírodu můžeme taková místa vykupovat a trvale o ně pečovat. Web www.mistoproprirodu.cz nejen prozradí, jak sbírku podpořit, ale může sloužit i jako tip na zajímavé výlety do míst již vykoupených.

Mapujeme, zachraňujeme a propagujeme staré odrůdy ovocných stromů. Pečujeme o staré ovocné sady. jaká odrůda je vhodná právě na vaši zahradu či do stromořadí za vsí? Nejen to najdete na www.stareodrudy.cz.

V programu Český certifikovaný arborista vzděláváme a certifikujeme odborníky pečující o stromy. Více na www.ceskycertifikovanyarborista.cz.

Formou péče o krajinu je i mezinárodní úklidová kampaň Ukliďme svět, kterou pro Českou republiku koordinujeme. „Uklízíme svět“ již od roku 1993. Přidejte se také! Jak na to naleznete na uklidmesvet.cz.

Přírodu před lidmi neuzavíráme, naopak se jí snažíme vhodným způsobem zpřístupnit a informovat návštěvníky o jejích hodnotách. Nejčastějším způsobem je budování naučných stezek či různých pozorovatelen, a to nejen v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě blizprirode.cz.

Chcete nám s péči o naši přírodu a krajinu pomoci? Mnoho akcí pro dobrovolníky naleznete na webu kampaně Víkend pro přírodu vikendproprirodu.cz

V neposlední řadě k ochraně krajiny a krajinného rázu přispívají i správní řízení, v nichž se místní organizace ČSOP na celém území České republiky angažují.