Členství v ČSOP

Sami za sebe můžete pro přírodu a její ochranu udělat mnoho, společně však můžeme udělat ještě více.

Máte rádi přírodu a líbí se Vám činnost Českého svazu ochránců přírody? Chcete být součástí toho, co dělá? Staňte se naším členem.

Členem ČSOP se může stát každý, kdo má kladný vztah k přírodě a její ochraně a ztotožní se s naším posláním a cíli. Členství je dobrovolné a není pro něj třeba splňovat jakékoliv odborné podmínky. Všem našim členům nabízíme kromě radosti z pomoci přírodě také Členské výhody.

Podle vlastních potřeb a podmínek můžete zvolit z následujících forem členství:

Členství při ústředí ČSOP

Chcete podpořit nestátní ochranu přírody v České republice, ale nemáte dostatek času na pravidelnou spolkovou činnost? Nenašli jste zatím vhodnou základní organizaci pro Vás nebo jste spíše samotáři, kteří se nechtějí vázat na konkrétní skupinu lidí? Pak se můžete stát členem při ústředí ČSOP. Jedná se o členství registrované přímo u Ústřední výkonné rady ČSOP.

Členství v základní organizaci (ZO) ČSOP

Chcete se prakticky zapojit do ochrany přírody a krajiny ve vašem okolí? Hledáte partu podobně nadšených lidí? Vyberte si některou z našich více než 300 základních organizací, kontaktujte ji a staňte se jejím členem.

Je Vás minimálně pět a chcete si založit svoji základní organizaci ČSOP?
Se vším Vám rádi poradíme a pomůžeme.

Rodinné členství

Je vás v rodině více se zájmem o naši přírodu? Pak můžete využít nabídku rodinného členství v ČSOP. Podmínkou vzniku rodinného členství je zájem o členství alespoň dvou osob z jedné rodiny, z nichž nejméně jedna je starší 18 let. Výhodou rodinného členství je, že se platí jednotný členský příspěvek pro libovolný počet členů. Rodina od ústředí dostává tištěné materiály na společnou adresu po jednom výtisku a všichni její členové mohou využívat členských výhod (například slevy v programu Zelená karta). Rodinou mohou být i společně žijící partneři, babička s vnoučaty apod. Zvýhodněné rodinné členství můžete využít při členství v ZO i jako členové při ústředí.

Dětské oddíly

Pro děti a mládež nabízíme členství v našich oddílech Mladých ochránců přírody (MOP, mopíci).

Kolektivní členství

Právnické osoby (popř. fyzické osoby oprávněné k podnikání) se mohou stát kolektivním členem ČSOP