Vybrané projekty

Český svaz ochránců přírody úspěšně realizuje celou řadu projektů finančně podpořených z národních, evropských či jiných zahraničních zdrojů.

Zde jsou uvedeny vybrané probíhající i uskutečněné projekty realizované ústředím Svazu, většinou ve spolupráci s našimi základními organizacemi a pozemkovými spolky, případně dalšími partnery z České republiky či zahraničí.

Další projekty naleznete také v přehledu programů a projektů s vlastním webem