Probíhající projekty

Projekty z Norských fondů 2014 – 2021

Český svaz ochránců přírody získal finanční podporu na realizaci čtyř projektů podaných v rámci výzvy č. SGS-1 RONDANE:

Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

Cílem projektu je na 3 lesních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu jsou především dosadby cílových druhů dřevin a ochrana výsadeb a zmlazení těchto dřevin před okusem. Výše uděleného grantu: 1 076 787 Kč

Více o projektu

Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

Cílem projektu je na 14 mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a zřizování tůní. Výše uděleného grantu: 2 928 095 Kč

Více o projektu

Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

Cílem projektu je na 12 „stepních“ lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů. Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin. Výše uděleného grantu: 3 010 229 Kč.

Více o projektu

Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách

Cílem projektu je stabilizace a udržení 11 ohrožených druhů epifytických lišejníků z Červeného seznamu na 7 vybraných lokalitách ovocných výsadeb. Opatření napomohou i dalším druhům lišejníků, vhodné údržbě bylinného patra a dalším volně žijícím živočichům na těchto lokalitách. Dopadem realizace projektu je komplexní funkčnost extenzivní ovocné výsadby pro stabilizaci a udržení diverzity lišejníků v zemědělské krajině. Výše uděleného grantu: 3 517 308 Kč.

Více o projektu

Český svaz ochránců přírody získal finanční podporu na projekt podaný v rámci výzvy č. Call-1 RAGO: 

Regionální směsi osiv jako účinný nástroj ochrany diverzity lučních biotopů 

Projekt má samostatný web: www.louky.cz

Projekty z programu LIFE

LIFEorchids

LIFE17 NAT/IT/000596

Cílem projektu LIFEorchids je čelit současnému úbytku a riziku vyhynutí planých orchidejí typických pro biologicky vysoce rozmanité travní porosty (stanoviště 6210*), u nichž je zastoupení orchidejí klíčovým ukazatelem kvality. Aktivity projektu zahrnují: obnovu a ochranu těchto stanovišť, posílení populací 9 druhů orchidejí, zapojení „správců orchidejí“ a přenos postupů a znalostí mezi Itálií a Českou republikou.

Financováno: European Comission’s LIFE Programme
Období: 2018 až 2023
Celkový rozpočet: 1 631 357 €
Partneři projektu: 7 partnerů ze 2 zemí EU
Webová stránka: www.lifeorchids.eu

Více o projektu

LIFE ENPLC

European netowrks for private land conservation (Evropské sítě pro ochranu přírody na soukromých pozemcích)

Cílem projektu je v rámci EU rozšířit možnosti využití nástrojů využívaných v ochraně přírody na soukromých pozemcích, zlepšit finanční pobídky a financování ochrany přírody na soukromých pozemcích a podpořit zájem občanů o toto důležité téma. Dalším cílem je pokračovat ve vytváření sítí mezi organizacemi a jednotlivci, kteří se zabývají ochranou přírody na soukromých pozemcích s cílem pro ně vytvořit trvalé vládnoucí struktury v Evropě.

Financováno: European Comission’s LIFE Programme
Období: 2020 až 2024
Celkový rozpočet: 1,7 mil. EUR
Partneři projektu: 18 partnerských organizací z 11 zemí EU
Webová stránka: www.enplc.eu

Více o projektu

Naše mokřady v období klimatické změny

Cílem projektu je přiblížit problematiku významu, ochrany a obnovy mokřadů co nejširšímu spektru veřejnosti (děti a mládež, veřejná správa, vlastníci pozemků, potenciální dobrovolníci…). Projekt zahrnuje celou škálu informačních a vzdělávacích nástrojů od webových stránek přes odborné exkurze, soutěže, konferenci či celostátní kampaň až po praktické workshopy a provedení ukázkových revitalizací.

Období realizace: 2024 – 2025
Podpořeno: v rámci výzvy č. 2/2023 NPŽP-NPO k předkládání žádostí v rámci Národního programu životního prostředí

V rámci projektu probíhají tyto akce našich ekocenter:

OrganizátorTyp akce: Exkurze / PřednáškaDatum konáníNázev akce
Ekocentrum Irisexkurze2024-05-01Mokřad Bělá
Valašské ekocentrumexkurze2024-05-01Za obojživelníky na mokřady CHKO Poodří
Podblanické ekocentrumdalší edukační aktivity2024-06-01Den vodních breberek
Ekocentrum Podorlickoexkurze2024-05-08Za mokřady na Podkovu
Ekocentrum Irispřednáška2024-04-09Žabí hlídka aneb taxi pro žáby
Valašské ekocentrumexkurze2024-04-11Mokřady Pobečví
Ekocentrum Irisexkurze2024-04-13Žabí exkurze
Ekocentrum Irisexkurze2024-04-17Naučnou stezkou Přerovským luhem
Centrum Veronica Hostětínexkurze2024-04-20Ornitologická exkurze k mokřadům pro veřejnost
Valašské ekocentrumexkurze2024-04-21Mokřady a obojživelníci na Rožnovsku
Ekocentrum Irisexkurze2024-03-23Jarní Litovelské Pomoraví
Podblanické ekocentrumdalší edukační aktivity2024-03-23.Den vody s obojživelníky
Ekocentrum Podorlickopřednáška2024-04-23Jak na vodu v krajině i v zahradě
Podblanické ekocentrumdalší edukační aktivity2024-07-23. – 27.Mokřady a jejich význam
Ekocentrum Irisexkurze2024-03-27Lužním lesem do Hynkova