Krása našeho domova

Časopis Krása našeho domova vydával v letech 1904–1951 Svaz okrašlovací a ochranný. V roce 2001 jeho vydávání obnovil Český svaz ochránců přírody, který se k tradici Svazu okrašlovacího a ochranného hlásí.

Krása našeho domova je členským časopisem, který dostávají zdarma všichni členové ČSOP. Vychází dvakrát ročně a jeho vydavatelem je Ústřední výkonná rada ČSOP. Jeho cílem je jednak zprostředkovávat informace mezi jednotlivými členy a příznivci ČSOP a přinášet jim náměty na jejich vlastní činnost, jednak propagovat pestrou činnost ČSOP, potažmo spolkovou ochranu přírody a krajiny obecně, navenek.

Rubriky Chráníme přírodu, Krajina a lidé, Ekologická výchova, Živá zahrada, Zelené paragrafy, Rozhovor, Okénko do historie, Naučné stezky, Naše činnost, Ze zahraničí atd. obsahují množství informací nejen z činnosti ČSOP.

Redaktorem časopisu je Jan Moravec.

Archiv časopisu Krása našeho domova

Přehled starších čísel časopisu i ke stažení: Archiv časopisu KND.

Redakční rada

Libor Ambrozek, Stanislava Bartošová, Pavel Bureš, Jakub Hromas, Jan W. Jongepier, Petra Orálková, Pavel Pešout, Ladislav Ptáček (předseda), Bohumil Reš, Petr Stýblo, Dalibor Zachoval, Václav Záruba a Lenka Žaitliková.

Vydání ročníků 2002, 2003 a 2014 bylo podpořeno grantovým řízením Ministerstva životního prostředí. Materiály nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Chcete dostávat Krásu našeho domova pravidelně?

Krása našeho domova je členským časopisem Českého svazu ochránců přírody. Chcete „Krásu“ dostávat? Staňte se členem ČSOP! Kromě časopisu tím získáte i řadu dalších zajímavých informací a podpoříte tím dobrou věc.

Jste-li organizací, kontaktujte nás (), na způsobu zasílání časopisu se dohodneme.

Možnosti inzerce

Vydávání časopisu můžete podpořit nejen předplatným, ale také inzercí v něm.

Pro inzerci lze využít vnitřní stranu zadní obálky časopisu či její část (polovinu, čtvrtinu).

Inzercí v časopisu Krása našeho domova oslovíte zcela konkrétní cílovou skupinu. Náklad časopisu je cca 4 000 ks.