Poznáváme a vzděláváme

Pokud chceme něco chránit, musíme vědět jak a proč. Prvním krokem ale je mít přírodu rád, vnímat ji jako něco, co je naší součástí, bez čeho nelze žít. Proto je ekologická výchova a osvěta podstatnou součástí našich aktivit. A proto se snažíme v maximální možné míře realizovat ekologickou výchovu přímo v přírodě, nikoli někde u počítače či v učebně. Není nic lepšího, než seznamovat se s přírodou prožitkem!

Prostřednictvím ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání se snažíme přiblížit veřejnosti obsah naší práce, předat jí informace o stavu přírody, krajiny a životního prostředí, poradit jak na to i varovat před činnostmi, kdy může člověk mnohdy z nevědomosti, někdy i v dobrém úmyslu způsobit přírodě velkou škodu.

Naše místní organizace provozují několik desítek ekocenter po celé České republice, které pořádají vzdělávací a osvětové aktivity pro dospělé i děti – výukové programy, přednášky, exkurze, výstavy, happeningy, školení… Více o ekocentrech se dočtete na stránce Ekocentra ČSOP.

Nejen léčení zraněných zvířat, ale právě i osvěta je důležitou součástí činnosti záchranných stanic. Většina záchranných stanic má expoziční části, kde na příbězích konkrétních handicapovaných zvířat ukazují, co divoce žijícím zvířatům hrozí a jak tato rizika minimalizovat. Adresář záchranných stanic i mnoho konkrétních rad najdete na www.zvirevnouzi.cz.

Především osvětový charakter má i soutěž Živá zahrada zivazahrada.cz. Vlastníci soukromých i školních zahrad se v rámci programu dozvídají, jak se starat o své pozemky, aby byly přívětivé co největšímu množství divoce žijících živočichů.

Vycházky do přírody s odborníky pořádáme po celý rok. Jejich těžiště je však soustředěno do dvou pravidelných kampaní – Setkání s přírodou vždy druhý týden v červnu setkanisprirodou.cz a exkurzí v rámci tematických roků ČSOP.

Zřizujeme naučné stezky a další informační (vzdělávací) prvky v přírodě, nejen v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě blizprirode.cz.

S dětmi a mládeží pracujeme pravidelně a celoročně v oddílech Mladých ochránců přírody mopici.cz.

Pořádáme celostátní soutěže s ochranářskou tématikou pro děti a mládež: pro žáky věku základní školní docházky Zlatý list zlatylist.cz, pro středoškoláky Ekologickou olympiádu ekolympiada.cz.

Vydáváme řadu různých tiskovin, mimo jiné dvakrát ročně časopis Krása našeho domova.

Výchovný a etický význam má samozřejmě i řada praktických činností realizovaných přímo s konkrétním cílem pomoci přírodě a s hmatatelnými výsledky, tedy především realizace programů Ochrana biodiverzity biodiverzita.csop.cz a Pozemkové spolky pozemkovespolky.cz, účast na brigádách v rámci Víkendů pro přírodu vikendproprirodu.cz či akce kampaně Ukliďme svět uklidmesvet.cz.