Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Český svaz ochránců přírody
Michelská 48/5
Praha 4
140 00

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Kontaktní formuláře

Na tomto webu evidujeme prostřednictvím webového formuláře přihlášky k individuálnímu nebo rodinnému členství tyto osobní údaje zájemců o členství v Českém svazu ochránců přírody: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefon, adresu, fotografie a další nepovinné údaje. Uživatelé webu před odesláním formuláře vyjadřují souhlas se zpracováním těchto údajů Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) jako správcem osobních údajů se sídlem Michelská 48/5, 140 00 Praha 4 za účelem přihlášení se ke členství, vedení členské agendy dle Stanov ČSOP a dalšího informování o aktivitách ČSOP. Bez jejich souhlasu informace nelze přijmout a zpracovat.

Registrace a přihlašování

K tomuto webu se neregistrují ani nepřihlašují uživatelé a web nepoužívá komentáře obsahu.

Cookies a vložený obsah z dalších webů

Kromě funkčních cookies nutných pro provoz a zabezpečení web používáme anonymizované statistiky přístupů, abychom mohli vyhodnotit provoz webu. Některé stránky webu mohou používat vložený obsah (například mapy, videa, obrázky, články atd.) Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem (včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku).

Bez použité těchto cookies vám např. nebudou fungovat vložená videa či jiný obsah. Užití těchto cookies vyžaduje výslovný souhlas uživatele. Ve výchozím stavu jsou na webu vypnuta.

S kým sdílíme vaše údaje

Osobní údaje evidované prostřednictvím výše popsané přihlášky nejsou sdíleny s třetí osobou.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Osobní údaje členů ČSOP jsou evidovány po dobu jejich členství a následně po dobu nezbytně nutnou dle zákonných požadavků.

Jaká máte práva?

Můžete požádat o odstranění nebo omezení zpracování osobních údajů, které o vás uchováváme, a to formou osobně podané žádosti. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam se posílají vaše data

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Český svaz ochránců přírody dle ustanovení nařízení GDPR nemá povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů.

kontakt