Spolupracujeme

Partneři a sponzoři

Nadační fond Veolia

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podpora projektů zaměřených na práci s dětmi a mládeží

Česká zemědělská univerzita v Praze

Spolupráce na projektech s vědeckým pozadím

Logo Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Podpora projektů v rámci programu Starých ovocných odrůd

Logo Hlavního města Prahy

Hlavní město Praha

Podpora projektů zaměřených na environmentální vzdělávání, staré ovocné odrůdy a další na území hlavního města Prahy

Logo České rady dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže

Spolupráce na projektech zaměřených na práci s dětmi a mládeží

Logo Národního památkového ústavu

Národní památkový ústav

Logo Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Logo časopisu Naše příroda

Časopis Naše příroda

Spolupráce s redakcí na tvorbě časopisu Naše příroda a na přípravě konference Naše příroda

Logo Billa

BILLA

Generální partner Národní sítě záchranných stanic

Logo státního fondu životního prostředí

Státní fond životního prostředí

Logo Mattoni 1873

Mattoni 1873

Logo Nadace Ivana Dejmala

Nadace Ivana Dejmala

Logo Finnish

Finish

Logo Nadace ČEZ

Nadace ČEZ

Podpora vzniku strategických dokumentů

Skrytý blok. Pro přidání obsahu do tohoto sloupce nejdříve tento sloupec odstraňte, a pak jej nahraďte jiným, nejlépe duplikováním již existujícího, u kterého jen nahradíte obsah.