Chráníme druhy

Ochrana druhů zahrnuje velký objem aktivit ČSOP. V rámci této oblasti uskutečňujeme řadu programů od odborných aktivit a vědecké práce až po preventivní, osvětové a výchovné činnosti.

Řadu praktických, mapovacích i osvětových projektů zastřešuje národní program ČSOP Ochrana biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti. Každoročně vyhlašujeme otevřenou výzvu, do které se hlásí nejen základní organizace ČSOP, ale i další spolky. Programy se specializují na konkrétní ohrožené druhy nebo na celé skupiny živočichů či rostlin. Chcete se zapojit? Vše potřebné naleznete na biodiverzita.csop.cz.

záchranných stanicích pečujeme o zraněná divoce žijící zvířata. Pokud je to možné, vracíme je po vyléčení zpět do přírody. Kdy zvíře potřebuje naši pomoc a kdy ne? Kam se v případě pomoci obrátit? Najdete na www.zvirevnouzi.cz.

Dlouhodobou soutěží Živá zahrada motivujeme majitele zahrad, aby jejich pozemky byly přívětivé i pro volně žijící živočichy. Jak na svou zahradu přilákat ptáky, vytvořit útočiště pro ježka či čeho se vyvarovat, abychom na zahradách nevytvářeli pro divoce žijící živočichy pasti poradí www.zivazahrada.cz.