Dobročinné závěti

Po mně potopa? Po mně příroda!

Získal si Český svaz ochránců přírody Vaši důvěru a chtěli byste podpořit jeho činnost pro přírodu ? Můžete k tomu využít dobročinnou závět. Státu lidé každoročně nevědomky odkáží skoro 150 milionů korun, a to jen proto, že nemají dědice a netuší o možnosti odkázat majetek neziskové organizaci na dobrou věc. Využijte možnost ovlivnit, k čemu Váš majetek poslouží, může to být třeba ochrana přírody.

Přestože v zahraničí jsou závěti sepsané ve prospěch neziskových organizací běžnou záležitostí, u nás zatím tato forma dárcovství není příliš rozšířená. Odkázat lze peníze, cenné papíry, nebo třeba nemovitosti, třeba i část majetku.

Jak na to?

Nejbezpečnější je sepsat Vaši závěť u notáře. Ten ji pak odešle do Centrálního registru závětí, kde bude uschována. Dle Vašeho přání můžete její podobu měnit. Platí vždy ta s posledním datem.

Potřebujete se poradit?

Kontaktujte Kancelář ČSOP, rádi se Vám budeme věnovat.

Příklady dobročinné závěti a jejího využití

Les paní Sedláčkové

V letech 2003–2005 paní Božena Sedláčková každoročně přispívala drobnějším finančním darem na výkup bělokarpatského, přírodě blízkého lesa Ščúrnica v rámci kampaně Místo pro přírodu. Po jejím odchodu v roce 2006 bylo vyřízeno dědické řízení. ČSOP zdědil 1/3 nemovitého majetku (bytu). Jednu třetinu věnovala paní Sedláčková Nadaci pro ochranu zvířat a 1/3 odkázala své neteři, která o ni pečovala. Prodej bytu vynesl každému dědici 200 000 Kč. ČSOP vložil prostředky do propojení luční přírodní rezervace Javorůvky s přírodní památkou Dobšena výkupy smrkového lesa.

Helena Potůčková

Paní Potůčková byla elegantní, kultivovaná dáma, která milovala květiny a všechno, co se jich týkalo. Sama je i ráda pěstovala. V unhošťském domově pro seniory na ní vzpomínají jako na ženu, která se zajímala nejen o sebe, ale také o druhé a o to co se kolem ní děje. A protože neměla dědice, odkázala všechno své jmění ČSOP. Paní Potůčková se rozhodla logicky a v souladu se svým celoživotním přesvědčením vrátit přírodě něco, co jí ona dávala celý život. Krásu.

Cena Růženy Studené

Tato dáma se během svého života intenzivně věnovala péči o ježky a stala se nejznámější ježčí pečovatelkou. Protože bylo jejím přáním odkázat svůj majetek ČSOP, vznikla na její památku cena Cena Růženy Studené pro ježky. Ocenění je věnováno lidem, kteří se věnují péči, osvětě a vzdělávacím aktivitám v této problematice.