O ČSOP

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době máme cca 7000 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě „jen“ mají rádi přírodu. Za sebou máme přes 44 let činnosti; ČSOP byl založen na podzim roku 1979.

Převážná část členů ČSOP působí v základních organizacích (ZO), kterých je v České republice více než 300. Základní organizace mají svou vlastní právní subjektivitu a své statutární orgány. Většina ZO a jejich členů pracuje na dobrovolné bázi, řada ZO má však i své profesionální aktivity a své zaměstnance.