Logo

Oficiální logotyp ČSOP je ochrannou obrazovou známkou registrovanou u Úřadu průmyslového vlastnictví. Používání složkami ČSOP se řídí interní směrnicí. Používání subjekty mimo ČSOP, nejsou-li pravidla použití součástí vzájemných smluv, je možné pouze po předchozím dohodě a se souhlasem ÚVR ČSOP.

(Text „Český svaz ochránců přírody” je nedílnou součástí ochranné známky)

Základní pravidla používání log ČSOP

(Podrobná pravidla obsažená v Grafickém manuálu jednotného vizuálního stylu ČSOP zašleme článkům ČSOP na požádání.)

Loga ke stažení

Základní verze

(pro použití ve velikosti větší než 15 mm v průměru – zelená, černá a bílá verze ke stažení v zip)

pro tisk (ai, eps, tif, pdf)

pro web (svg, png)

pro použití v textových editorech (svg, jpg, png)

Logo Českého svazu ochránců přírody

Doplňková verze

(pro použití ve velikosti do průměru 15 mm – zelená, černá a bílá verze ke stažení v zip)

pro tisk (ai, eps, tif, pdf)

pro web (svg, png)

pro použití v textových editorech (svg, jpg, png)

Logo ČSOP doplňková verze