Darujte na ochranu přírody

Líbí se Vám, co Český svaz ochránců přírody dělá a chcete jeho činnost pro přírodu finančně podpořit?

Přispějte na záchranu cenných přírodních lokalit nebo zraněných volně žijících zvířat

Přispějte na činnost ČSOP pro ochranu přírody

Můžete přispět celkově na naši činnost a Vaše peníze pomohou, kde je zrovna nejvíce potřeba.

Dar zašlete na č. účtu 34535011/0100, var. symbol 800. Informace o Vašem daru prosím pošlete na zároveň e-mail: , abychom Vám mohli vystavit potvrzení. Děkujeme.

Všechny finanční dary poskytnuté ČSOP si můžete odečíst z daňového základu a ušetřit tak na daních. Podmínkou je, že úhrnná hodnota Vašich poskytnutých darů přesáhne v kalendářním roce 1000,- Kč. Potvrzení o darech vystavujeme po skončení kalendářního roku.