LIFE19 PRE/NL/000003

European netowrks for private land conservation (Evropské sítě pro ochranu přírody na soukromých pozemcích)

Cílem projektu je v rámci EU rozšířit možnosti využití nástrojů využívaných v ochraně přírody na soukromých pozemcích, zlepšit finanční pobídky a financování ochrany přírody na soukromých pozemcích a podpořit zájem občanů o toto důležité téma. Dalším cílem je pokračovat ve vytváření sítí mezi organizacemi a jednotlivci, kteří se zabývají ochranou přírody na soukromých pozemcích s cílem pro ně vytvořit trvalé vládnoucí struktury v Evropě.

Financováno: European Comission’s LIFE Programme
Období: 2020 až 2024
Celkový rozpočet: 1,7 mil. EUR
Partneři projektu: 18 partnerských organizací z 11 zemí EU
Webová stránka: www.enplc.eu

Partneři

 • Associacao Nacional de Proprietarios Rurais Gestao Cinegetica e Biodiversidade (PT)
 • Aanspreekpunt Privaat Beheer Natuur en Bos (BE)
 • European Landowners Organization (BE)
 • Eesti Erametsaliit (EE)
 • Federatie Particulier Grondbezit (NL)
 • Foundation Francois Sommer (FR)
 • Fundacion Artemisan (ES)
 • Fundatia ADEPT Transilvania (RO)
 • Latvian Fund for Nature (LV)
 • A MONTIS (PT)
 • Naturschutzbund Deutschland e.V. Bundesverband (DE)
 • Natuurpunt Beheer vzw (BE)
 • Associacao Rewilding Iberia PT (PT)
 • WWF Oasi Societa Unieprsonale a responsabilita limitata con Socio unico (IT)
 • Xarxa per a la Conservacio de la Natura (ES)
 • Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos – APB (BE)
 • Cesky svaz ochrancu prirody – CSOP (CZ)
 • Latvian Forest Owners – MIB (LV)

Projekt ENPLC navazuje na dva předchozí projekty, LIFE L.I.F.E a LIFE ELCN. Tyto projekty si daly za cíl prozkoumat potenciál ochrany přírody na soukromých pozemcích a určit nástroje, které jsou potřebné k realizaci tohoto potenciálu.

LIFE ENPLC je iniciativou organizací reprezentující soukromé vlastníky půdy a ochránce přírody. Hlavním cílem je zachovat a/nebo obnovit půdu vlastněnou sokromníky tak, aby se na ní dařilo přírodě a aby stav krajiny zmírňoval dopady změny klimatu. Důležitou součástí projektu je posílení důvěry a spolupráce mezi zúčastněnými stranami. Za tímto účelem založily Eurosite a ELO společnou platformu Conservation Landowners Coalition (koalice vlastníků půdy, kteří se zaměřují na ochranu přírody na svých pozemcích).

Dalším cílem je vybudovat komunitu odborníků na ochranu přírody na soukromých pozemcích, kteří spolupracují na:

 • testování a rozšiřování nejslibnějších nástrojů (s důrazem na věcná břemena), které by mohly podpořit ochranu přírody na soukromě vlastněných pozemcích
 • zlepšení finančních pobídek a financování ochrany přírody na soukromých pozemcích a zapojit občany
 • zvýšení povědomí veřejnosti o daném tématu.

Věcná břemena a další nástroje

Oba předchozí projekty (LIFE L.I.F.E a LIFE ELCN) považují věcná břemena jako jeden z nejslibnějších nástrojů, jak do ochrany přírody zapojit více soukromníků. Stejně tak umožňují propojit organizace zabývající se ochranou přírody s jednotlivými vlastníky pozemků. V tomto projektu chceme testovat a podporovat jejich širší zavádění, zapojit se do reformy systémů motivujících ochranu přírody na soukromých pozemcích, pokračovat ve vývoji standardů a postupů PLC a pomáhat s rozvojem organizací a jejich sítí zabývající se ochranou přírody na soukromých pozemků podle modelu amerických „land trusts“ = pozemkových spolků.

Projekt LIFE ENPLC (LIFE19 PRE/NL/000003) je spolufinancován z programu LIFE Evropské unie.