LIFEorchids

LIFE17 NAT/IT/000596

Zlepšování stavu ochrany kriticky ohrožených populací orchidejí
na vybraných stanovištích v severozápadní Itálii

Cílem projektu LIFEorchids je čelit současnému úbytku a riziku vyhynutí planých orchidejí typických pro biologicky vysoce rozmanité travní porosty (stanoviště 6210*), u nichž je zastoupení orchidejí klíčovým ukazatelem kvality. Aktivity projektu zahrnují: obnovu a ochranu těchto stanovišť, posílení populací 9 druhů orchidejí, zapojení „správců orchidejí“ a přenos postupů a znalostí mezi Itálií a Českou republikou.

Financováno: European Comission’s LIFE Programme
Období: 2018 až 2023
Celkový rozpočet: 1 631 357 €
Partneři projektu: 7 partnerů ze 2 zemí EU
Webová stránka: www.lifeorchids.eu

Partneři

  • Università degli Studi di Torino
  • Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)
  • Český svaz ochránců přírody
  • Legambiente Lombardia Onlus
  • Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese-alessandrino
  • Ente Parco di Portofino
  • Università degli Studi di Genova

Od září roku 2018 spolupracuje Český svaz ochránců přírody na evropském LIFE Nature and Biodiversity projektu s názvem LIFEorchids. Jedná se italský projekt, který je veden univerzitou v Turíně a ČSOP je spolu s italskou nevládní organizací LEGAMBIENTE, univerzitou v Janově, organizací CREA a dalšími partnerem projektu.

Cílem projektu je zlepšení statusu ochrany kriticky ohrožených orchidejí na vybraných stanovištích v severozápadní Itálii, konkrétně na území regionálního parku Portofino a regionálního parku Po a Orba. Jednou z metod posílení populací je také metoda in vitro, tedy pěstování sazenic orchidejí v laboratorních podmínkách a následné vysazení na cílové lokality. V neposlední řadě bude probíhat také přenos výsledků projektu v rámci Itálie, ale i do dalších zemí (Česká republika) a propagace mezi odbornou a laickou veřejností. Projekt je plánován na dobu 5 let.

ČSOP má v projektu na starosti propagaci mezi českými i zahraničními odborníky, šíření výsledků mezi laickou veřejností, výrobu propagačních materiálů pro děti a případný přenos výsledků na lokality v ČR. Protože se Česká republika řadí mezi země s dlouhou tradicí v činnosti pozemkových spolků, jejichž hnutí ČSOP koordinuje, je zde zájem o přenos českých zkušeností v péči o cenná území na projektové lokality.

Projekt LIFEorchids (LIFE17 NAT/IT/000596) je spolufinancován z programu LIFE Evropské unie