Programy a projekty ČSOP

Zlatý list

Přírodovědné soutěže, která existuje přes 50 let, se každoročně zúčastní na 3 000 dětí ze škol, kroužků a oddílů.

Živá zahrada

Uživatelé 2 000 zahrad se snaží vytvořit co nejlepší prostředí pro ptáky, savce, hmyz a další živočichy.

Zvíře v nouzi

O více než 20 000 divokých zvířat v nouzi, zraněných převážně vinou člověka, se ročně postará 34 záchranných stanic.

Dívky pozorují preparát v mikroskopu

Ekologická olympiáda

Soutěž pro středoškoláky s téměř čtvrtstoletou tradicí. Ročně se jí účastní na 500 studentů.

Ukliďme svět

Přes 30 000 dobrovolníků, z toho dvě třetiny dětí, odklidí z naší krajiny každý rok 2 tisíce tun odpadků.

Oživení starých odrůd

Zachraňujeme ovoce našich babiček. Stovky starých odrůd z 25 genofondových ploch vracíme do zahrad i krajiny.

Mladí ochránci přírody

Kolem 1 500 našich dětských členů se pravidelně schází v téměř sedmi desítkách oddílů.

Pozemkové spolky

Téměř 5000 hektarů přírodně cenných pozemků na osmi stovkách lokalit spravuje téměř 70 pozemkových spolků.

Ještěrka na kameni

Ochrana biodiverzity

Ročně podpoříme v rámci národního programu na 200 ochranářských projektů neziskových organizací.

Stromolezec zavěšený na laně

Český certifikovaný arborista

Již na 200 profesionálů, starajících se o dřeviny, získalo náš prestižní certifikát.

Hmyz na květu

Místo pro přírodu

Díky veřejné sbírce jsme vykoupili přes 180 ha přírodně zajímavých pozemků – mokřadů, stepí, pralesů….

Tabule naučné stezky

Blíž přírodě

Díky společnosti NET4GAS jsme formou naučných stezek a pozorovatelen zpřístupnili přes 100 zajímavých lokalit.

Muž sklízí semena z louky samojízdným ručním sklízečem

Obnova luk

Po celé České republice sbíráme semena a obnovujeme louky pomocí regionálních směsí osiv.

Lektorka ukazuje na louce vybrané druhy rostlin

Setkání s přírodou

Každoročně pořádáme v rozmezí deseti červnových dnů sérii komentovaných exkurzí a vycházek do přírody.

Brigádníci hrabou trávu na louce

Víkend pro přírodu

Tisícovka dobrovolníků ročně se díky naší nabídce akcí zapojí do péče o přírodně cenné lokality.

Vydaná čísla časopisu Krásna našeho domova

Krása našeho domova

Dvakrát ročně vydáváme členský časopis, v němž čtenáři najdou spoustu zajímavostí z ochrany přírody a krajiny i z naší činnosti.