Co nás čeká v Roce motýlů?

Rok 2024 vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem motýlů. Cílem je upozornit na tyto na pohled křehké, ale zároveň velmi zajímavé zástupce hmyzu a inspirovat k jejich ochraně a ochraně biotopů, ve kterých se vyskytují. Aktivity k Roku motýlů sledujte průběžně na: rokmotylu.cz