Druhově bohaté louky nově založeny u Rané a Dukovan

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) spolu s partnery během podzimu osel v rámci projektu na obnovu luk dvě nové lokality regionálním osivem – u Rané v Českém středohoří a u Dukovan na Třebíčsku. Byly testovány různé metody osevu, všechna použitá semena přitom byla lokálního původu. Díky tomu zde nejen vzniknou nové druhově bohaté, květnaté louky, ale budou získány i cenné informace použitelné pro obnovu luk jinde.

ČSOP společně s partnery již druhým rokem intenzivně pracuje na projektu, který se zabývá obnovou luk pomocí regionálních směsí osiv. Takové osivo obsahuje pouze místní druhy lučních rostlin a používá se tedy pouze lokálně. Projekt je zvláště zaměřen na výzkum správné metodologie použití těchto směsí, a tak v něm jsou testovány různé metody sběru semen, zpracovávány vzorky osiva a podobně. Jedním z cílů projektu je také porovnat různé metody osevu. Z toho důvodu byly koncem listopadu, chvíli před prvním sněhem, nově osety dvě lokality – jedna u vrchu Raná v Českém středohoří, druhá u moravských Dukovan.

Osivo bylo přitom získané v blízkém okolí zatravňovaných ploch. Použito bylo několik metod získávání osiva (zelené seno, kartáčování zdrojových porostů a výmlat) i následného setí. To se lišilo například výší výsevku. Obě oseté lokality budou v následujících letech pravidelně monitorovány botaniky a bude tak dobrý přehled o tom, které z metod osevu se v praxi nejlépe osvědčí.

Kromě pokusných ploch bylo oseto i jejich blízké okolí. Teď přes zimu si semena projdou klidovým obdobím, přičemž některé druhy rostlin jsou na mrazy přímo adaptované a na jaře pak lépe klíčí. Při správné péči se tak do budoucna na těchto místech můžeme těšit na pestré, životem kypící louky.

Dlouhodobým cílem ČSOP je přitom mít takových luk co nejvíce po celé ČR. V databázi na stránkách www.louky.cz proto shromažďuje informace o zdrojových plochách, ze kterých lze získávat semena pro regionální směsi osiv, a informace o tom, jak květnaté louky obnovovat.

Projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství. Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů.

Kontakt: Tereza Štochlová, ČSOP, tel. 603387734,

Fotografie volně k použití: https://eu.zonerama.com/CSOP/Album/10008376

Partneři projektu: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Agrostis Trávníky, s.r.o., Český svaz ochránců přírody Vlašim, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Høgskulen på Vestlandet, BROZ – ochranárske združenie