Důkaz o rozmnožení želvy na Moravě spadl z nebe!

(Brno) Cyklisté na Pálavě vyplašili z cyklostezky racka. Tomu ze zobáku vypadla malá mladá želvička. V záchranné stanici v Brně byla určena jako želva bahenní. A jde tak pravděpodobně o první důkaz rozmnožení u nás dříve vyhynulého druhu naší jediné původní želvy.
První červnový den měl Zdeněk Machař ze záchranné stanice Ptačí centrum Brno neobvyklý hovor. Ozvali se mu cyklisté z Pálavy, kteří nevěřícně sledovali zajímavý výjev. Před ně na cyklostezku se snesl racek, který něco nesl. Racek se vyplašil a vzlétl. Předmět na zemi zůstal ležet, a jaké bylo překvapení cyklistů, když zjistili, že onen náklad je docela malá želvička.
„Želvičku jsme přijali a hned jsme začali zjišťovat, co by to mohlo být za druh. Želvička měla výrazně dlouhý ocásek a po konzultaci s herpetologem jsme se dopátrali toho, že se jedná o mládě želvy bahenní“,  uvedl vedoucí brněnské stanice.  „Pod Pálavou je spousta slepých ramen, kde se původně vyhubená želva bahenní opět vyskytuje a je evidentní, že i rozmnožuje,“ dopnil Machař.
Předpokládá se, že původní želva bahenní díky vysušování mokřadů a sběru u nás už před mnoha lety zcela vymizela. A tak se opakovaně přistoupilo k její reintrodukci z populací z Maďarska a Rumunska. Zda se tyto vysazené želvy u nás uchytily, nebylo vzhledem ke skrytému způsobu jejich života jisté. Tento nález nasvědčuje tomu, že ano. Zda rodiče želvy byli z uměle vysazených populací nebo se jednalo o jedince ve skrytu žijících původních populací se můžeme pouze dohadovat. 

Pokud chcete podpořit záchranné stanice pro zraněná divoká zvířata, můžete poskytnout finanční dar na konto sbírky Zvíře v nouzi číslo  33553322/0800 nebo poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI 90 na číslo 87777 (platí pro všechny operátory, účtování DMS: 90 Kč, příjemce obdrží 89 Kč, službu provozuje Fórum dárců). O dalších možnostech podpory se dozvíte na stránkách www.zvirevnouzi.cz.

Kontakt:
Zdeňka Nezmeškalová, Český svaz ochránců přírody, 774 155 155
Zdeněk Machař, Ptačí centrum Brno, 602 524 228