Hmyzí domky se po zimě vrací na Hády

Na přírodně cennou lokalitu Hády u Brna jsou po zimním čištění navraceny speciální hmyzí domky. Pozemkový spolek Hády zde dlouhodobě pečuje o xerotermní společenstva, umístěním hmyzích domků podporuje nejen ohroženou samotářskou včelu zednici rohatou, ale i řadu dalších druhů hmyzu.

Hmyzí domky byly vytvořeny zástupci místního pozemkového spolku a instalovány na Hády v roce 2022. Každý domeček tvoří několik destiček s pečlivě vyfrézovanými drážkami. Destičky jsou vsazeny do boxu odolného povětrnostním vlivům. Domeček je možné podle potřeby rozebrat, žlábky vyčistit od množících se parazitů a vydezinfikovat plamenem, což se děje každoročně během zimy.

Snaha o zachování a podpoření populace zednice rohaté je jen střípkem v rozsáhlé mozaice činností, které na Hádech probíhají a jejichž výsledkem je druhově velmi bohaté území.Pravidelně zde dochází například k sečení vybraných ploch s následným úklidem posečené hmoty, jsou káceny náletové a invazní dřeviny. Přínosná je také orba bývalých polí, díky které zde můžeme spatřit dříve zcela běžné, dnes ale velmi vzácné plevele.

O lokalitu je nyní pečováno mimo jiné i díky podpoře Norských fondů v rámci realizace projektu Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků. Projekt vede Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s partnery a jeho cílem je na 12 „stepních“ lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů.

 

Poznámky:

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky pozemků. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Bližší informace na https://pozemkovespolky.cz a na facebooku Pozemkové spolky.

Fotografie k této zprávě jsou volně ke stažení zde: https://eu.zonerama.com/CSOP/Album/11189461

 

Kontakt:

Lubomír Tichý: 605 983 269,

Petra Andrékovics Milerová: 734 215 253,