Pro záchranu mokřadů Na Skřivánku už lidé darovali 1,3 milionu Kč. To ale nestačí.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) na počátku prosince vyhlásil kampaň nazvanou „Vytvořme jim Na Skřivánku místo pro život“. Jejím cílem je shromáždit do veřejné sbírky 3,5 milionu Kč a vykoupit za ně mokřadní lokalitu Na Skřivánku na Vysočině. Zatím lidé darovali 1,3 milionu Kč. Zbylou částku je nutné sehnat do května tohoto roku. Více informací je na: https://skrivanek.mistoproprirodu.cz

Velmi rozmanité území Na Skřivánku s prameništi, potůčky, vrbinami i starými stromy o rozloze 8 ha má pro přírodu obrovský potenciál. Nejen, že umí zadržet v krajině tolik potřebnou vodu, ale je i domovem řady vzácných druhů zvířat i rostlin. Ochránci přírody z nich vybrali tři, které coby ambasadoři toto území představují široké veřejnosti. Mochna bahenní čili zábělník reprezentuje podmáčené louky. Na Skřivánku už nyní řídce roste, ale protože se tu o louky nikdo nestará, je ohrožená. Vážka jasnoskvrnná je jednou z našich nejkrásnějších vzácných vážek. Potřebuje však k životu vodní plochy. Je téměř jisté, že se objeví i na Skřivánku ve chvíli, kdy zde ochranáři nově vytvoří menší tůně. Sýc rousný je sice vzácný obyvatel okolních hlubokých lesů, ale v lokalitách podobných Skřivánku si obstarává potravu. Navíc se na vykupovaném území vyskytují i staré duté stromy, takže není ani vyloučeno, že by zde v nich zahnízdil. Už proto, že okolní lesy byly těžce postiženy kůrovcovou kalamitou a míst k hnízdění mu ubylo.

Aby mohl Český svaz ochránců přírody a ochranáři z místního pozemkového spolku Gallinago lokalitu Na Skřivánku pro život těchto a mnoha dalších vzácných druhů přizpůsobit, je nutné jí do května vykoupit. Veřejnost během prosince na výkup darovala téměř 1,3 milionu Kč. To určitě není málo vzhledem k smutným prosincovým událostem, které pochopitelně odvrátily pozornost dárců od pomoci přírodě k pomoci lidem postiženým tragédií. Sbírka na záchranu Skřivánku pokračuje dál. Aby se její cíl naplnil, je nezbytné zaplatit současnému vlastníkovi v květnu 3,5 milionu Kč. Sehnat do té doby zbývajících 2,2 milionů Kč určitě není nereálné.

Pomoci Skřivánku lze zasláním daru na konto veřejné sbírky: 9999922/0800

Další informace o kampani i možnostech její podpory jsou na https://skrivanek.mistoproprirodu.cz.
Více informací o již vykoupených lokalitách jsou na: http://www.mistoproprirodu.cz/