Z krajiny zmizely tuny nepořádku

17. ročník kampaně Ukliďme svět! ukončila sněhová nadílka. V České republice se letos do akcí na úklid odpadků a černých skládek zapojilo rekordních 160 organizací. „Svět“ uklízelo 14 176 dobrovolníků, z toho 10 786 dětí. Příroda je díky nim čistší o 102 tun odpadu, z čehož se pětina podařila vytřídit.

Do celosvětové kampaně Clean Up the World, kterou u nás tradičně koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), se přihlásily základní a mateřské školy, základní organizace ČSOP, městské a obecní úřady a další neziskové organizace. Dobrovolníci od jara uklízeli odpadky podél turistických cest a v okolí obcí, čistili koryta vodních toků a jejich břehy, likvidovali černé skládky, apod. Mimo jiné se ve spolupráci se Sdružením pro Vltavu podařilo vyčistit od odpadků 70 km řeky Vltavy. Na mnoha místech byly tyto aktivity spojeny s dalšími kulturními akcemi – výstavami, soutěžemi, výsadbou zeleně nebo posezeními u táborového ohně.

Petr Stýblo, ředitel Kanceláře ČSOP k tomu dodává: „Nejvíce mne těší, že tam, kde odpadky uklízíme opakovaně, máme rok od roku méně práce. Snad je to i tím, že si místní znečišťovatelé časem uvědomí hloupost svého počínání, zejména, když nepořádek po nich s námi uklízejí jejich vlastní děti…“

Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojili!

Více informací naleznete na: www.csop.cz/uklidmesvet

Generálním partnerem této akce je Nadační fond Veolia Voda.

Ukliďme svět! v tomto roce podporuje rovněž Ministerstvo životního prostředí ČR.

Kontakt:
Tereza Vláčilová, Český svaz ochránců přírody, tel. 222516115