Záchranné stanice: Letošní rok bude opět rekordní! Ale je to smutný rekord.

Národní síť záchranných stanic hlásí další rekord. Stanice už letos přijaly 34 679 zvířat v nouzi. To je o 3,5 tisíce živočichů více než za celý loňský rok. Není to důvod k oslavám, finančních prostředků určených na pomoc zvířatům totiž oproti loňsku ubylo. Zachrání to Ježíšek pro zvířata?

V roce 2021 poskytly záchranné stanice pomoc celkem 31 184 divokým zvířatům a navíc ještě 1791 zdivočelým holubům. Bylo to poprvé, kdy stanice přijaly více jak 30 000 zvířat (v roce 2020 to bylo 27 642 zvířat). Nárůst počtu zvířat se však nezastavil a v tomto roce zřejmě dosáhne 35 tisíc! Mnohé stanice vzhledem k ohromnému nárůstu práce musely omezit svojí, dříve běžnou činnost. Někde například už nevyjíždějí ke každému nahlášenému zvířeti a žádají nálezce, aby zvíře, pokud je to jen trochu možné, do stanice dopravil. Jiné stanice přestaly vyjíždět ke zraněné lovné zvěři a nechávají tyto úkony místně příslušným myslivcům. Leckde se omezila i kvalita péče o zvířata, ne každému zvířeti se dostane veterinární péče, zejména když se jedná o nákladné zákroky s nejistými výsledky. To vše proto, že kromě počtu zvířat narostly i ceny za pohonné hmoty, energie, krmení… a přitom nenarostl objem peněz potřebných pro kvalitní práci stanic. Záchranné stanice až na výjimky provozují neziskové organizace a ty jsou zcela závislé na dotacích a darech od veřejnosti.
„Objem dotací od státu a krajů sice letos nepoklesl, ale pro udržení kvalitní péče o zvířata to je málo. V tomto roce sice stoupl počet dárců, kteří stanice prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi podporují, ale průměrná výše daru klesla. Celkový objem peněz vybraných od veřejnosti se tak snížil“, říká Petr Stýblo, koordinátor Národní sítě záchranných stanic z Českého svazu ochránců přírody.

Záchranné stanice v závěru roku přicházejí s kampaní nazvanou Ježíšek pro zvířata www.jezisekprozvirata.cz . Potřebují, aby se co nejvíce lidí stalo zvířecím Ježíškem a pomohlo tak kritickou situaci v péči o handicapované živočichy zlepšit. Na příští rok přislíbilo ministerstvo životního prostředí navýšit dotaci záchranným stanicím o 5 milionů Kč. Ani to však nestačí! Dalších minimálně 10 milionů korun navíc musí stanice sehnat od veřejnosti. Staňte se proto, prosím, i Vy Ježíškem pro zvířata. Více informací o tom, jak pomoci zvířatům v nouzi, naleznete na www.jezisekprozvirata.cz

Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic je společnost Billa.
Národní síť záchranných stanic v tomto roce kromě Ministerstva životního prostředí podpořilo i Ministerstvo zemědělství.