Živá zahrada – první výsledky vánočního pozorování:  nejčastěji se na zahradách vyskytl kos těsně před koňadrou a modřinkou. Je na tom zvonek lépe?

Předběžné výsledky vánočního kola programu Živá zahrada, ve kterém Český svaz ochránců přírody (ČSOP) spolu s veřejností už od roku 2004 sleduje divoká zvířata na zahradách, ukazují, že nejčastěji pozorovaným zahradním ptákem je nyní kos černý. Těsně za ním je pak sýkora koňadra a po ní sýkora modřinka. Dříve běžný zvonek zelený je na tom špatně, ale možná má krizi za sebou. 

 

Zimní kola soutěže Živá zahrada probíhají tradičně během vánočních svátků a jsou (na rozdíl od květnových kol) zaměřená výhradně na ptáky. Lidé na svých zahradách v předepsaných dnech zapisují výskyt jednotlivých druhů ptáků.  Na konci pozorovacího období pak svá pozorování sepíšou a zašlou Českému svazu ochránců přírody. Ten jim za pozorované druhy přidělí soutěžní body a jen ty nejlepší zahrady pak po několika letech získají titul Živá zahrada. Vánoční kolo proběhlo mezi 22. až 26. prosincem 2023. Část výsledků již je zpracována a ukazuje následující data:

Nejčastěji pozorovaným druhem se opět stal kos černý. Vyskytl se na 95% všech soutěžních zahrad (o 5% více než v roce 2022). Sýkora koňadra je na tom prakticky stejně – byla na 94% zahrad (vloni 85%).  Na třetím místě se umístila sýkora modřinka – byla viděna na 90% zahrad (vloni 80%). Pozorování rovněž prokázala mírný vzestup výskytu zvonka zeleného. Tento druh se ještě před 12 lety vyskytoval na 70% zahrad, v  roce 2022 to bylo pouhých 34% a o těchto Vánocích 38%. V příštích letech se ukáže, zda u populace zvonka došlo vloni k nějaké změně k lepšímu či je to jen náhodný výkyv.

Program Živá zahrada je typickým programem tzv. občanské vědy. Díky zapojení laické veřejnosti jsou zjišťovány cenné údaje o některých prvcích naší přírody. Ty pak mohou dobře posloužit jak vědcům, tak třeba v praktické ochraně přírody.

Přihlášku zahrady do soutěže Živá zahrada lze vyplnit kdykoliv během roku zde: https://zivazahrada.cz/soutez/prihlaska/

 

Petr N. Stýblo, Český svaz ochránců přírody, , tel. 602395473

 

Foto k tiskové zprávě ke stažení zde: www.uschovna.cz/zasilka/NTX552FAUS8K2SI6-337