Český svaz ochránců přírody se spolu s dalšími nevládními organizacemi setkal s prezidentem Petrem Pavlem

Prezident Petr Pavel u příležitosti Dne Země dnes před obědem přijal zástupce nevládních organizací působících v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, mezi nimi i zástupce Českého svazu ochránců přírody. Na pořadu byly otázky současných problémů v oblasti klimatu, biodiverzity, energií a dopravy. A rovněž debata o budoucí spolupráci prezidenta a neziskového sektoru.

Petr Pavel uvítal zástupce neziskových organizací a vyjádřil přesvědčení o tom, že jsou nedílnou součástí společnosti a je třeba s nimi vést dialog. Zároveň je ujistil, že současná kancelář Pražského hradu i on sám jsou připraveni takový dialog vést. Společně pak proběhla debata nad jednotlivými nosnými tématy, které v současnosti rezonují ve společnosti. V oblasti ochrany přírody především nad otázkami ochrany naší krajiny před neuváženou zástavbou, jak ovlivňuje klimatická změna českou přírodu, ale také život lidí, zemědělské a lesní hospodaření. A rovněž nad úbytkem biologické rozmanitosti, který ohrožuje i nás samé. V oblasti energetiky se dialog vedl především kolem zavádění obnovitelných zdrojů energie a potřeby jejího komunitního sdílení. Pan prezident rovněž přislíbil, že se v rámci mezinárodních jednání osobně zasadí o to, aby bylo vždy dostatečně akcentováno téma ochrany přírody a životního prostředí.