Ochránci přírody z Břeclavi letos již šestým rokem zajišťují přímý přenos hnízdění kalousů ušatých, jedné z našich běžných sov. Použití kamery s nočním viděním umožňuje veřejnosti přes www.budkyonline.cz nahlížet do jejich hnízda i v noci. Byla tak zaznamenána řada zajímavých událostí, ty nejzajímavější situace z hnízdění jsou na tomto webu zveřejněny i na krátkých videozáznamech.

Český svaz ochránců přírody z Břeclavi zprostředkovává veřejnosti rodinný život kalousů ušatých minutu po minutě. A tento přenos odhaluje tušené i netušené skutečnosti. Například že občas žije samice hned se dvěma samci, či že jim chodí krást do hnízda potravu jiná sova – puštík obecný. Každý rok sledování přináší nová překvapení. Hned na začátku sezóny je to napínavé, zda si vůbec kalousi budku s kamerami vyberou a zahnízdí v ní. Je to jen a jen na nich. Naštěstí jim kalousi zatím vždy zachovali přízeň. Letošní pár je pravděpodobně stejný jako ten loňský, ale to není pravidlem. V letošním roce kalousi zareagovali na nárůst početnosti jejich hlavní potravy, hrabošů polních. Samice snesla hned sedm vajec, ze kterých ale zůstalo nakonec jen pět mláďat. V této době mláďata rychle dospívají a brzy opustí budku. Je ovšem možné, a v minulosti se to už jednou stalo, že pár stihne zahnízdit letos znovu.

Kalousi podobně jako další druhy sov snášejí vajíčka ve dvoudenních intervalech a samice snůšku zahřívá už od prvního z nich. Mláďata se proto líhnou postupně a mezi nejstarším a nejmladším je několikadenní věkový rozdíl. Starší mláďata mají v růstu náskok a přinesenou potravu si uzurpují pro sebe. Na ty dvě nejmladší se jí pravděpodobně nedostávalo dost, a proto uhynula. I mezi sourozenci zde probíhá tvrdý přírodní výběr. Zajímavé bylo, že ze začátku hnízdění nosil samec do budky myšice lesní. Od doby, kdy se zazelenaly louky a na poli vyrašilo obilí, převládli v potravě hraboši polní. Kalousi ale ukázali, že jsou schopni zdolat i větší kořist, například mladého potkana. Dokazují nám tak, že mohou významně snižovat stavy hlodavců a fungovat jako přirozená biologická ochrana polních kultur.

Ochránci věří, že hnízdění dospěje do úspěšného konce a mláďata v pořádku vyletí. Cílem jejich online vysílání však je prezentovat přírodu takovou jaká je, tedy i s případnými negativními situacemi. Těmi může být například úhyn mláďat po pozření otrávených hlodavců nebo vyplenění hnízda kunou.

Zajištění přímého přenosu z hnízdění kalousů ušatých podpořil národní program Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity http://biodiverzita.csop.cz. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále podporován Ministerstvem životního prostředí ČR, Nadačním fondem Veolia, Nadací Ivana Dejmala a společnostmi Billa a NET4GAS.

Záběry z hnízdění je možné shlédnout na odkaze: www.budkyonline.cz