Dravci v budkách pomohli snížit počty hrabošů na Břeclavsku

Dravci v budkách pomohli snížit počty hrabošů na Břeclavsku

 

Úspěšnou sezónu mají za sebou dravci a sovy v budkách břeclavských ochránců přírody. V 80 budkách umístěných zejména ve větrolamech a remízcích zahnízdilo 60 párů poštolek obecných, 10 párů kalousů ušatých a 3 páry puštíků obecných. Celkově vyvedli tito dravci a sovy více než 200 mláďat.  Obsazenost budek i hnízdní úspěšnost byla vysoká zejména proto, že byl dostatek jejich nejčastější potravy – hrabošů polních. Predátoři fungují jako přirozená biologická ochrana polních kultur a jejich přítomnost je potřebná pro udržování rovnováhy v přírodě.

 

V zemědělské krajině Břeclavska přináší namnožení populace hrabošů polních vždy velké obavy zemědělců. Tyto přirozené cykly nárůstu a razantního poklesu se opakují přibližně po 4 letech. Hrabošů bývá více i tehdy, když je mírná zima a od podzimu přežila dostatečně početná populace. Ta se na jaře začne množit, a pokud ji nezastaví studené a mokré počasí, jako se to stalo letos, může nabýt opravdu velkých rozměrů. To pak s sebou přináší dilema, co si s hlodavci počít. Nejlepší (a nejlevnější) možností je využít přirozené chování dravců a sov. Ti dokáží na nárůst početnosti hlodavců poměrně rychle zareagovat tím, že např. zahájí svá hnízdění dříve a mají vyšší počty mláďat. Přirozeně si tak využijí populaci kořisti k namnožení vlastního druhu.

 

Z 80 budek zařazených do projektu „Péče o budky pro dravce a sovy na Břeclavsku 2023“ bylo obsazeno 73, tedy 91%. Nejčastěji je využily poštolky obecné (60 hnízdních párů), dále 10 párů kalousů ušatých a 3 páry puštíků obecných.  Ne všechna hnízdění ale byla úspěšná – v několika případech zůstala v budkách opuštěná vejce anebo se stala mláďata sov kořistí kun skalních. Přesto vyvedli dravci a sovy v kontrolovaných budkách více než 200 mláďat. Přispěla k tomu i skutečnost, že nárůst populace hrabošů omezilo na jaře chladné a mokré počasí. Nenastala tak situace, kdy by byly na ochranu polních kultur plošně aplikovány rodenticidy. Otrávení hlodavci by se v určité míře stali potravou dospělých predátorů i jejich mláďat, což by vedlo k druhotným otravám. Aplikace jedů proti hlodavcům tak paradoxně v dlouhodobějším horizontu naopak populaci hlodavců pomáhá tím, že je zbavuje jejich přirozených nepřátel.

Foto ke stažení: https://www.uschovna.cz/zasilka/NGXRY5NNDE4V929X-8HI

Kontakt:

Mgr. Libor Opluštil, ZO ČSOP Břeclav, 724 578 678, e-mail:

Péči o budky pro dravce a sovy na Břeclavsku podpořil v roce 2023 národní program Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity (http://biodiverzita.csop.cz). Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s. p. Program je dále významně podporován Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadačním fondem Veolia.