Jak je poznat ve starých sadech? Terčovky, provazovky nebo větvičníky

V sobotu 3. září 2022 Český svaz ochránců přírody pořádá Lichenologický seminář s exkurzí do sadu starých odrůd ovoce. Dozvíte se, kde lišejníky hledat, co jim prospívá a jakým způsobem na stromech žijí. Můžete se zeptat na vše, co vás o lišejnících zajímá. Seminář se koná v rámci dvoudenní výstavy ovoce Pomologické dny – podzim v zahradě, kterou již třetím rokem v Průhonické botanické zahradě společně připravuje Botanický ústav AV ČR a Český svaz ochránců přírody.

Právě v krajinotvorných sadech, starších zahradách či ovocných alejích se lze s mnoha druhy lišejníků také setkat. Kromě lišejníků viditelných pouhým okem se tam vyskytují i mikrolišejníky, kterých si běžný kolemjdoucí ani nemusí všimnout. Vzácněji se můžeme setkat i s ohroženými druhy. Důležité je také vědět, jak k nim přistupovat, jak správně pečovat o sady a ovocné stromy.

Lichenologický seminář proběhne v sobotu 3. září 2022 (v 10 h a 13 h) v Botanické zahradě v Průhonicích, na Chotobuzi. Je součástí realizace projektu Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách, podpořeného Norskem prostřednictvím Norských fondů. Více o projektu se můžete dozvědět na https://www.stareodrudy.cz/lisejniky-v-sadech/.

Na výstavě starých odrůd ovoce si pak můžete prohlédnout pestrý sortiment podzimních jablek a hrušek. Některé z nich, jako je odrůda hrušek Merodova či Špinka nebo jablka Wealthy či Oldenburgovo pocházejí přímo z místního genofondového sadu.

Součástí doprovodného programu je seminář zaměřený na zpracování ovoce na mošty, kde si tradiční způsob moštování lze vyzkoušet a ochutnat čerstvé odrůdové mošty. Dále se můžete těšit na oblíbené pěstitelské přednášky, kde odborníci ukáží zásady celoroční péče o ovocné stromy a představí významné odrůdy přímo při prohlídce genofondového sadu. Po celou dobu dvoudenní výstavy bude probíhat pomologická poradna s možností určení vámi donesených vzorků ovoce a zodpovězení vašich ovocnářských dotazů.

Výstava se koná v rámci odborného programu ČSOP Oživení starých odrůd. Tento celostátní program je zaměřen na vyhledávání starých odrůd ovocných stromů a jejich záchranu. Informace o starých ovocných odrůdách a genofondových plochách, na kterých je udržujeme, průběžně publikujeme na www.stareodrudy.cz.

Program je dále realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství. Lesy České republiky, s.p., jsou generálním partnerem Národního programu Ochrana biodiverzity.

Pozvánka s programem: http://www.csop.cz/index.php?m_id_old=1000&m_id_akt=8747,

Ilustrační foto ke stažení: https://eu.zonerama.com/CSOP/Album/8088489, https://eu.zonerama.com/Tradicniodrudyovoce/Album/6560082

Kontakty: Ing. Martin Lípa, Ing. Kateřina Štrossová, Český svaz ochránců přírody, tel. 222 516 115, 777 086 620