Pozemkové spolky vyzývají dobrovolníky: pojďte prožít jeden víkend na zajímavých lokalitách

Stráň plná ohrožených rostlin, starý sad se vzácnými modrásky, botanická zahrada. Co spojuje tato místa v různých koutech České republiky? Jsou v péči pozemkových spolků a potřebují pomoc dobrovolníků. Chcete-li věnovat jeden z víkendů na sklonku léta přírodě, máte právě tady možnost pomoci dobré věci i poznat spousty dalších zajímavých lidí.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, které se trvale starají o přírodně či historicky cenná místa. K tomu uzavírají s vlastníky pozemků různé smlouvy nebo pozemky přímo kupují. To je samozřejmě ohromný závazek. Pro zajištění péče o tyto lokality se snaží spolky využívat všech možných zdrojů, mimo jiné i zapojení dobrovolníků. Právě v nejbližších týdnech, v období „babího léta“ se chystají tři takové akce.

Již tento víkend, 10. – 11. září, zve ČSOP Hořepník do Němčan nedaleko Slavkova u Brna. O unikátní stepní lokalitu Volkramy tu pečuje už bezmála deset let. Když sem jeho členové přišli poprvé, našli botanicky velmi cenné stráně s řadou vzácných druhů rostlin hustě zarostlé křovinami. Postupem času uvedli lokalitu do takového stavu, že dnes je chloubou na seznamu evropsky významných lokalit. Péče o louky však nikdy nekončí, aby zůstalo jejich přírodní bohatství zachováno, je nutno pozemky každoročně pokosit a trávu odklidit. Proto zve spolek vždy počátkem září na Volkramy přátele i další lidi ochotné pomoci, aby vzali do rukou hrábě, vidle a plachty. Spí se ve stanech přímo na lokalitě, dorazit lze již v pátek večer. Jídlo zajištěno. Bližší informace poskytne Jaroslav Podhorný (, 776 799 288).

Další z brigád se koná ve stejném termínu na opačném konci republiky – v Bečově nad Teplou. ČSOP Berkut zde zachránil před zánikem Bečovskou botanickou zahradu, před sto lety jednu z nejvýznamnějších botanických zahrad v republice, během 2. poloviny minulého století však zpustlou a zapomenutou. Dnes už se díky nezměrnému úsilí několika nadšenců opět skví na seznamu turistických cílů regionu, s údržbou je však spousty práce. Aktuálně potřebují pomoci především s podzimní údržbou sadů, které jsou též součástí areálu. Včetně sběru ovoce a jeho přípravy na moštování. Přespat lze v areálu botanické zahrady buď ve vlastních stanech nebo ve zde přes léto postavených podsadách; bonusem tak bude noční botanická zahrada, kterou má málokterý návštěvník šanci zažít. Chcete-li dorazit, kontaktujte Jiřího Šindeláře (, 736 642 792).

Třetí „víkend pro přírodu“ je dokonce čtyřdenní, od 15. do 18. září; ale přijet lze samozřejmě i na kratší dobu, klidně i jen na jeden den. Koná se v Radiměři na Svitavsku, v lokalitě nazývané Motýlí království. Zdejší staré sady a pastviny jsou místem výskytu nejen řady vzácných druhů hmyzu, ale i plazů, ptáků nebo orchidejí. O Motýlí království pečuje ČSOP Arion a akce pro dobrovolníky zde pořádá pravidelně. „Radiměřské hrabošení“, jak je zářijová akce nazvána, bude letos již třetím takovýmto „ochranářským táborem“ v Radiměři. Bude se sekat, hrabat a sušit seno, také se ale budou přehánět ovce, kozy a koně. V plánu je i nějaký výlet do okolí. „Jako vždy budeme společně vařit na ohni, spát ve stanech nebo v teepee a zpívat u ohně“, zvou pořadatelé. Podrobnější informace rád poskytne Roman Kalous (, 604 654 499).

Další podobné akce v průběhu celého roku naleznete na www.vikendproprirodu.cz.

Hnutí pozemkových spolků i kampaň Víkend po přírody byly letos podpořeny granty Ministerstva životního prostředí.