Debatovali jsme o finanční podpoře pro NNO

Dnes jsme se u nás v Domě ochránců přírody společně sešli se zástupci Ministerstva životního prostředí a nevládních neziskových organizací (Zelený kruh, Pavučina) na „pracovní“ snídani. Probírali jsme možnosti finanční podpory aktivit neziskových organizací, ekologickou výchovu a dalších témata. A že toho bylo na probrání hodně, snídaně se protáhla až do poledne.