Výtvarná soutěž pro děti a mládež na podporu Skřivánku

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a mládež.

Úkolem je vyobrazit vážku jasnoskvrnnou nebo zábělník bahenní nebo sýce rousného, tedy druhy, pro které Český svaz ochránců přírody zachraňuje lokalitu Na Skřivánku – více na https://skrivanek.mistoproprirodu.cz/

Soutěží se v těchto věkových kategoriích:

3 – 6 roků

7 – 11 roků

12 – 16 roků

16 – 18 roků

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží dalekohled a jiné hodnotné ceny. Vybraná soutěžní díla budou zpeněžena formou internetové aukce, jejíž výtěžek bude použit na záchranu lokality Na Skřivánku. Autor, jehož dílo bude v aukci prodáno za nejvyšší cenu,  si bude moci zkusit pod odborným dohledem vybagrovat část nové tůně Na Skřivánku a to se skutečným bagrem!

Díla doručte do 29. února 2024 na adresu: Český svaz ochránců přírody, Michelská 48/5, 140 00 Praha 4. U každého díla musí být uvedeno jméno a věk autora, poštovní adresa a email na něj nebo jeho zákonného zástupce nebo učitele či vedoucího.

Zasláním díla autoři či jejich zákonní zástupci vyjadřují souhlas se  zveřejněním díla na internetu, zařazením do výše popsané aukce a s evidencí zaslaných osobních údajů Českým svazem ochránců přírody výhradně pro potřeby realizace soutěže.

Letáček ke stažení