Naučná stezka Údolí pod Klíčem

Český svaz ochránců přírody otevřel dne 7. 12. 2007 naučnou stezku Údolí pod Klíčem. Tato jedinečná lokalita nabízí návštěvníkům pohled do krásy údolí pod jedním z nejznámějších vrcholů Lužických hor. Její zpřístupnění je součástí programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“

Naučná stezka je určena zejména dětským návštěvníkům, kteří pobývají v rekreačním středisku nedaleko obce Svor na letních táborech nebo školách v přírodě. Jejím cílem je seznámit děti s krásami okolní přírody a poučit je, jak se v takovém prostředí mají chovat. Z informačních panelů například zjistí, jaké v lesích pod Klíčem rostou stromy, že mohou ve větvích zahlédnou králíčka obecného nebo sýkoru uhelníčka, anebo že v okolí roste jaterník podléška.

Naučná stezka je dlouhá přibližně dva kilometry a začíná na okraji obce Svor. V budoucnu bude stezka doplněna o další úsek, který ji prodlouží až do obce Kytlice. Stezku realizovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody „Natura, quo vadis?“ za podpory společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. a Lesů České republiky, s.p.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje své lokality veřejnosti ve spolupráci se svým generálním partnerem – RWE Transgas Net, s.r.o. v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Bližší informace:

Zuzana Sýkorová
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail:

Tomáš Klouček
Základní organizace „Natura, quo vadis?“
tel.: 603 426 895
e-mail: