Biokoridor Hloučela je bohatší o naučnou stezku

Český svaz ochránců přírody dnes slavnostně otevřel naučnou stezku v biokoridoru Hloučela, jediném souvislém pásu zeleně v blízkosti města Prostějova. Stezka byla vybudována za finančního přispění Města Prostějov a generálního partnera ČSOP RWE Transgas Net, který se na stezce podílel prostřednictvím programu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“

Biokoridor Hloučela slouží obyvatelům města Prostějov jako příměstská odpočinková zóna. Žije v něm ale také mnoho druhů rostlin a živočichů. Nová naučná stezka seznámí návštěvníky na jedenácti informačních panelech s historií biokoridoru, s říčkou Hloučelou, rostlinami a živočichy, kteří zde žijí, a také s projektem zaměřeným na výchovu lesních porostů. Nechybí ani panel popisující nežádoucí lidské aktivity. Stezka je dlouhá cca 4 km a začíná u Olomoucké ulice v Prostějově.

Návrh na realizaci naučné stezky vzešel z komunitního plánování s názvem Hej rup!, který Regionální sdružení ČSOP Iris organizovalo po celý rok v rámci projektu „Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (Přírodě Olomouckého Kraje!)“. Úvodní ankety pro plánování relaxační a vzdělávací zóny v biokoridoru Hloučela se zúčastnilo přes 200 respondentů. Na obsahové části stezky se v rámci Středoškolské odborné činnosti významně podílely studentky Cyrilometodějského gymnázia.

O biokoridor se z velké části stará Regionální sdružení ČSOP Iris. Kromě sečení a úklidu zde také často pořádá akce pro veřejnost (např. Hrátky v přírodě, Den životního prostředí, Den stromů, Ukliďme svět, soutěž Zelená stezka – Zlatý list atd.).

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Bližší informace:

Zuzana Sýkorová
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail:

Eva Zatloukalová
Regionální sdružení ČSOP Iris
tel.: 603 730 594
e-mail: