Unikátní mokřad zpřístupněn veřejnosti!

Český svaz ochránců přírody v sobotu slavnostně otevřel veřejnosti další z řady cenných lokalit, o které pečuje. Je jí mokřadní louka Jelenice v údolí Hostěnického potoka nedaleko Brna. Díky vybudovanému haťovému chodníku mohou návštěvníci bezpečně vstoupit přímo do mokřadu a zblízka tak vidět vzácné rostliny a živočichy. O významu tohoto mokřadu se dozví z nového informačního panelu. V přímo sousedícím Ekostředisku mládeže Jelenice pro ně ochránci přírody pravidelně pořádají řadu zajímavých aktivit.

Mokřadní louka Jelenice je v majetku Českého svazu ochránců přírody. Přesto, že je z přírodovědného hlediska velmi cenná, je nyní přístupná veřejnosti. Vyskytuje se na ní řada chráněných a vzácných druhů, například orchidej vstavač májový, kosatec žlutý či kyprej obecný. Z mokřadních živočichů zde lze potkat čolky, skokany, užovku obojkovou a mnoho druhů ptáků. Prvky, které zde ČSOP vybudoval, usměrňují návštěvníky tak, aby se co nejlépe seznámili s bohatstvím této lokality a zároveň jí neuškodili.

O mokřadní louku Jelenice pečuje místní základní organizace ČSOP od roku 1989. Pravidelně provádí kosení a odstraňování náletových dřevin, udržuje haťový chodník, umožňující prohlídku louky „suchou nohou“, a sleduje vývoj lokality a jejích společenstev. V roce 1996 vybudoval v jejím jižním cípu tůň pro obojživelníky.

Mokřadní louky jako je tato, jsou jedním z nejohroženějších biotopů ve střední Evropě. Za posledních 100 let zmizelo z našeho území 1300 km2 luk a 4600 km vodních toků. Úbytek mokřadů z krajiny je jednou z významných příčin velkých povodní posledních let.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje své lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Bližší informace:

Zuzana Sýkorová
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail:

Aleš Tinka
Základní organizace ČSOP Pozořice
tel.: 607 766 484
e-mail: