Unikátní příroda v kráterech od granátů

Český svaz ochránců přírody dnes v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě. otevřel veřejnosti první z řady přírodně cenných lokalit, o které pečuje v regionech ČR. Jde o naučnou stezku Pozorovatelna, která byla vytvořena v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice-Mladá. Návštěvníci se jejím prostřednictvím mohou seznámit s historií i největšími přírodními zajímavostmi bývalého vojenského cvičiště, které bylo až donedávna zcela veřejnosti nepřístupné.

Vojenský prostor nebyl během přítomnosti armády zemědělsky využíván. V území proto nebyly více než sto let použity hnojiva nebo pesticidy. Tak mohly přežít druhy, které v jiných částech republiky dávno zmizely.

Pojezdy těžké vojenské techniky (tanků apod.) byl terén trvale narušován a utužován. V rýhách, tankových okopech a kráterech po výbuších munice vznikly tůně. Značná část výcvikového prostoru zůstala po odchodu vojsk bez vegetace. Na těchto plochách postupně vznikla unikátní společenstva trav, dřevin a bylin, obývaná zajímavými druhy živočichů. Z těchto důvodů byl celý bývalý vojenský prostor zařazen do soustavy Natura 2000.

Jedním z nejzajímavějších živočichů, kteří se tady vyskytují, je kriticky ohrožený motýl – modrásek hořcový. Modrásek ke svému rozmnožování potřebuje hořec křížatý a mraveniště. Pozorovatelna je také jedinou známou lokalitou, kde se vyskytuje druh chroustka (Amphimallon ruficorne), o jehož způsobu života toho zatím není příliš známo. Z rostlin se na unikátní lokalitě, kromě zmiňovaného hořce křížatého, vyskytuje například sveřep vzpřímený, černohlávek velkokvětý.

O lokalitu pečuje Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Specifičnost tohoto území vyžaduje také zvláštní péči – je třeba napodobovat činnost armády. Po chráněné a evropsky významné lokalitě se tedy bude dál prohánět těžká vojenská technika.

Projekt RWE Transgas Net. Blíž přírodě. je realizován ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net. Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

 

Bližší informace

Zuzana Sýkorová
Kancelář ústřední výkonné rady ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail:

Radko Samek
Základní organizace ČSOP Polabí
tel.: 606 622 204
e-mail: