Vánoční dárek? Darujme mu místo pro život!

Nevíte, co dát blízkým pod stromeček? Obdarujme přírodu a společně pomozme vykoupit lokalitu Na Skřivánku. Zde vznikne nové místo pro život nejen sýce, ale i dalších vzácných druhů.

Lokalita Na Skřivánku je unikátní lokalitou na Vysočině o rozloze téměř 8 ha. Je to velmi rozmanité území s rozsáhlými mokřady, potůčky, vrbinami a lesy. Území má obrovský potenciál, při vhodné péči se může stát domovem sýce, vážek, zábělníku a mnoha dalších druhů. Péči zajistit umíme. Nejprve však potřebujeme území vykoupit a na to máme jen omezený čas. Do konce května 2024 potřebujeme na výkup sehnat 3,5 miliónu korun! 

Více informací o lokalitě i jak pomoci, najdete na https://skrivanek.mistoproprirodu.cz/

Pomůžete? Chci podpořit výkup Na Skřivánku.

Za svoji podporu si budete moci vybrat i odměnu. A samozřejmě i tento dar můžete použít k daňovému odpočtu, potvrzení o daru Vám rádi vystavíme.