Živá zahrada – příroda u vašich dveří

Prostřednictvím jednoduché zábavné soutěže učíme veřejnost přizpůsobovat zahrady potřebám divokých živočichů. To je podstata programu Živá zahrada, se kterým Český svaz ochránců přírody přišel před 20 lety. Za tu dobu se ho zúčastnilo více jak 2000 zahrad. Od pátku se začínají na soukromých zahradách pozorovat ptáci. Školní zahrady pozorují už ode dneška. Přihlásit se může každý na https://zivazahrada.cz/

Lákat divoká zvířata do blízkosti lidských obydlí je u nás stále populárnější. Nejde jen o tradiční ptačí krmítka, jde o celkové změny zahrady, vytváření nových biotopů a prvků, které zvířata využívají, ale také o odstraňování prvků a činností zvířatům nebezpečných. Správná Živá zahrada musí poskytovat zvířatům přirozenou potravu, bezpečně přístupnou vodu, místa pro úkryty i pro rozmnožování a musí být prostupná do okolí. Musí na ní žít nejen ptáci, ale především motýli, žáby, ještěrky či ježci. Ty nejpestřejší zahrady mají po několika letech šanci získat 50 bodů a s nimi titul Živá zahrada. Za 20 let soutěžení se to podařilo necelé stovce zahrad. Mezi nimi dokonce několika zahradám školním.

Podstatou soutěže Živá zahrada je v předepsaných dnech na soutěžící zahradě potvrdit výskyt předepsaných druhů či skupin druhů živočichů. Čím více z těchto druhů na zahradě v danou dobu bude, tím více bodů zahrada obdrží.

Zimní kolo soutěže, které právě začíná, je kolo oddychové. Jeho cílem je spíše odlákat lidi od televizí, počítačů či přeplněných stolů ven. Pozorují se pouze ptáci, kteří se na zahradě během svátků objeví. Mimochodem, celkové výsledky vánočních pozorování ptáků jsou rok od roku téměř totožné. Nejčastěji pozorovaným druhem je sýkora koňadra (vloni na 91 zahradách ze sta). Za ní následuje kos černý (89 %) a sýkora modřinka (85 %). Pouze v dlouhodobém horizontu lze z údajů zaslaných soutěžícími objevit určité změny v populacích těchto běžných ptáků, například setrvalý úbytek zvonka zeleného či pomalé přibývání vrabce domácího. Doprovodnou součástí zimního kola Živé zahrady je výtvarná soutěž pro děti i fotosoutěž pro všechny, kteří pozorují ptáky v hlavní soutěži.

Hlavní soutěžní kolo Živé zahrady probíhá vždy 4. víkend v květnu, tedy 24. – 26.5. 2024.