Velkorysý dar Kraje Vysočina na výkup Skřivánku

Kraj Vysočina se rozhodl podpořit výkup lokality Na Skřivánku velkorysým darem. Tímto máme tedy na Skřivánek „vybráno“ a jakmile dar dorazí na účet, můžeme se pustit do podepisování kupních smluv. Velmi děkujeme nejen Kraji Vysočina, ale všem, kdo jakoukoli částkou výkup podpořili.
Kampaň Místo pro přírodu tím samozřejmě nekončí. Veškeré peníze, které dorazí nad potřebnou částku pro Skřivánek, budou využity na další výkupy přírodně zajímavých lokalit. Některé už se rýsují…