10 000 zvířat v nouzi aneb rok 2009 v Národní síti záchranných stanic

Národní síť záchranných stanic sdružuje 26 stanic, které zachraňují  poraněná či jinak hendikepovaná volně žijící zvířata na území celé ČR. V roce 2009 bylo přijato celkem 10 358 volně žijících živočichů 195 druhů. Hendikepovaným živočichům je poskytována komplexní péče od první pomoci, přes zajištění veterináře, léčbu a rehabilitaci až po vypuštění zpět do volné přírody.

Z přijatých zvířat již bylo cca 4800 po vyléčení a následné přípravě ve stanici vypuštěno zpět do volné přírody, přes 1500 se ještě léčí nebo dokončuje zimní spánek a čeká na jaro, kdy se vrátí do volné přírody, zbytek uhynul nebo byl usmrcen. Nejčastěji přijímaným savcem byli ježci (celkem 1721 jedinců dvou druhů), netopýři rezaví (463) a veverky (242). Z ptáků bylo přijato nejvíce poštolek obecných (1201), kání lesních (611), rorýsů obecných (483).

Se zraněním skončilo v záchranných stanicích přes 3500 zvířat. Mezi nejčastější patří zranění způsobená dopravními prostředky a popálením elektrickým proudem nebo nárazy do drátů elektrického vedení. Další  časté příčiny, pro které se živočichové dostávají do záchranných stanic, jsou nárazy do překážek, vysílení organismu, napadení jinými živočichy, odchyty z míst, odkud se zvířata sama nedostanou (např. byty, budovy), pády do nejrůznějších prostor.

Bohužel se setkáváme i s lidskou zlobou a úmyslným ubližováním. Např. na hnízdišti racků u Litomyšle neznámý pachatel zlámal nebo vykloubil křídla všem mláďatům racků a odhodil je do vody, kde v bolestech pomalu umírala hlady. 

Poměrně vysoký byl i počet otrávených zvířat – 94. Opět tu byla srnčí zvěř otrávená řepkou olejkou, ale také  lidé traviči. Jim padl za oběť orel mořský na severu Moravy i samice orla skalního Gabča na Benešovsku, která byla do přírody vypuštěna v rámci programu Návrat orla skalního do ČR. Neznámá je příčina otravy hejna havranů na Vysočině stejně jako kriticky ohroženého luňáka červeného v Krušných horách.

Relativně úspěšná byla péče o cca 4400 mláďat, z nichž 60 % bylo vypuštěno zpět do volné přírody. Často jsou však násilně zachraňována a zbytečně odebírána úplně zdravá mláďata (více jak 1000 případů), která lidskou pomoc nepotřebují.

Záchranné stanice jsou provozované neziskovými organizacemi. O finanční prostředky na svojí činnost proto musí každým rokem opakovaně usilovat.  Národní síť záchranných stanic koordinovaná Českým svazem ochránců přírody v roce 2009 pro záchranné stanice získala téměř 9 milionů Kč. To je asi  1/3 potřebných nákladů.  Další prostředky si shánějí záchranné stanice od obcí, krajských úřadů, sponzorů i drobných dárců. Pro rok 2010 má Národní síť zatím zajištěnu podporu ve výši 1,5 milionu Kč. Zatím není jasné, kde sežene další finance! Každý, kdo chce pomoci záchranným stanicím, může přispět na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800.

Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic je Nadace České spořitelny. V roce 2009 činnost stanic významně podpořilo Ministerstvo životního prostředí a Lesy České republiky.