Ježci a vánoční jedličky budou na svobodě!

Letošní zima definitivně skončila a tak nadešel čas pro návrat zachráněných pražských ježků zpět do přírody. Vypuštění posledních 4 z 28 ježků bylo nakonec pro nepřízeň počasí odloženo. Šlo o mláďata, která přežila celou zimu u lidských opatrovníků. Do Kunratického lesa ochránci přírody vysadili 5 jedliček, které vloni sloužily jako vánoční stromky v květináči. Český svaz ochránců přírody při této slavnostní příležitosti také udělil letošní cenu Život pro ježky.

Letošní zimu našlo v Praze azyl 28 ježků v 25 domácnostech. Ježečci, na podzim velcí jako pěst, byli vykrmeni, uloženi k zimnímu spánku a teď, už jako pořádní chlapáci, se těší na život  ve volné přírodě. Vypuštění zachráněných zvířat zpět do přírody je vždy malou oslavou. Proto jsme včera v Domě ochránců přírody v Praze Michli uspořádali malou ježčí slavnost, na které se setkali pražští ježčí pečovatelé. Během večera ředitel Kanceláře ČSOP předal  vzácné ocenění – Cenu Život pro ježky – hned dvěma kandidátkám – Heleně Hátleové a Zuzaně Pokorné.

Helena Hátleová má dlouholetou praxi s péčí o podzimní ježčí mláďata, podílí se na osvětové činnosti a propagaci ochrany ježků. Provozuje webové stánky Pomozte ježkům (http://helenahatleova.sweb.cz/) a od loňského podzimu působí jako hlavní poradkyně v pražské ježčí poradně. Zuzana Pokorná se dlouhodobě, intenzívně věnovala ježkům v rámci svojí práce v záchranné stanici ve Vlašimi a je autorkou metodiky ČSOP „Ježci“.  Cena Život pro ježky je udělována Českým svazem ochránců přírody k připomenutí památky nejznámější pražské ježčí pečovatelky Růženy Studené. Růžena Studená všechen svůj majetek odkázala Českému svazu ochránců přírody, proto je udělování Ceny spojené i s finanční odměnou.

Na závěr Ježčí slavnosti se účastníci přesunuli do Kunratického lesa, kde měli být vypuštěni poslední čtyři ze zachráněných ježků. Při té příležitosti tak alespoň vrátili přírodě 5 jedlí – původně vánočních stromečků – které ČSOP  v loňském roce nabízel do pražských domácností.
   
Záchranou ježků a všech dalších volně žijících handicapovaných živočichů se zabývají záchranné stanice. Ty jsou většinou provozované neziskovými organizacemi. O finanční prostředky na svojí činnost proto musí každým rokem opakovaně usilovat.  Národní síť záchranných stanic koordinovaná Českým svazem ochránců přírody v roce 2009 pro záchranné stanice získala téměř 9 milionů Kč. To je asi  1/3 potřebných nákladů.  Další prostředky si shánějí záchranné stanice od obcí, krajských úřadů, sponzorů i drobných dárců. Pro rok 2010 má Národní síť zatím zajištěnu podporu pouze ve výši 1,5 milionu Kč. Zatím není jasné, kde sežene další finance! Každý, kdo chce pomoci záchranným stanicím, může přispět na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33553322/0800.
Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic je Nadace České spořitelny.
V roce 2010 činnost stanic také významně podpořily Lesy České republiky.  
Více informací: www.zvirevnouzi.cz