Dejme dárek přírodě!

Český svaz ochránců přírody dosud zachránil díky kampani Místo pro přírodu a dárcům stejnojmenné sbírky již 193 hektarů na 56 lokalitách. Nyní máme možnost vykoupit unikátní lokalitu na Vysočině o rozloze téměř 8 ha. Říká se jí Na Skřivánku a je to velmi rozmanité území s rozsáhlými mokřady, potůčky, vrbinami a lesy. Území má obrovský potenciál, při vhodné péči se může stát domovem sýce, vážek, zábělníku a mnoha dalších druhů. Péči zajistit umíme. Nejprve však potřebujeme území vykoupit a na to máme jen omezený čas. Do konce května 2024 potřebujeme na výkup sehnat 3,5 miliónu korun! 

Více informací o lokalitě i jak pomoci, najdete na https://skrivanek.mistoproprirodu.cz/

Pomůžete? Chci podpořit výkup Na Skřivánku.

A samozřejmě i tento dar můžete použít k daňovému odpočtu, potvrzení o daru Vám rádi vystavíme.