Nové tůně pomohou vyprahlé krajině

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) v tomto roce podpořil částkou téměř 100 000 Kč vznik nových či obnovení stávajících tůní na Jindřichohradecku, u Smiřic, Valašského Meziříčí, na Vysočině i na Plzeňsku u Radnic. Tůně pomohou zadržování vody v krajině a ochrání i mizející mokřadní rostliny a živočichy. S budováním tůní pomáhají dobrovolníci z místních ochranářských spolků. Pro boj s katastrofálním suchem by podobných aktivit mělo být stonásobně více.

Vlivem využívání a přetváření krajiny zmizelo od 60. let cca 950 000 ha mokřadů, délka vodních toků se zkrátila o třetinu, velká část zemědělských pozemků byla odvodněna. Letošní horký průběh léta a dlouhotrvající sucho zdůraznily nedostatek vody v naší krajině, a to nejen pro člověka samotného, ale i pro rostliny a živočichy. Přirozených zásobáren vody je minimum a ty umělé pro zadržení vody nestačí.

Ochránci přírody ze spolku Hamerský potok proto letos vybudují dvě tůně na Jindřichohradecku. Členové základní organizace ČSOP Javorníček plánují vybudování tří tůní u Valašského Meziříčí. Další tůně vzniknou při obnově pobřežních prvků v areálu biocentra Obora a na přilehlém Smržovském potoce, které v letošním roce zajištují ochránci přírody ze Smiřic. Členové ZO ČSOP Radnice zase provedou výřez zarůstajících dřevin na rašeliništi Kamenec na Plzeňsku, dále vyčistí a prohloubí další čtyři tůně. Ochránci na Vysočině z organizace Mokřady – ochrana a management zajistí pokosení třech mokřadních luk na podporu obojživelníků. Všechny tyto činnosti pomohou k udržení vody v krajině a umožní existenci organizmů vázaných na vodní prostředí, jako jsou třeba obojživelníci nebo vážky. Péče o mokřady patři již řadu let mezi tradiční aktivity ochránců přírody

Všechny zmíněné aktivity jsou realizovány v jednotlivých projektech v rámci národního programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. a program je dále spolufinancován také Ministerstvem životního prostředí ČR.