Unikátní mokřady na Jihlavsku novými Místy pro přírodu

Další dva úspěchy kampaně Místo pro přírodu se nacházejí na Jihlavsku a mají velmi podobný příběh. Dohromady více než hektar pozemků na lokalitách Pod Trojanem a Hajnice je nyní díky finanční podpoře Nadačního fondu Veolia ve vlastnictví Českého svazu ochránců přírody.

V obou případech jde o rozsáhlé mokřadní komplexy, které zázrakem přežily plošná odvodňování druhé poloviny 20. století, ale jejich druhové bohatství, zahrnující mnoho zajímavých a vzácných druhů rostlin, hub, pavouků, hmyzu či ptáků, ohrožoval nezájem jejich vlastníků o údržbu. Roky zde nikdo nekosil ani nepásl, cenné mokřady zarůstaly a druhy ubývaly.

V tomto stavu je před zhruba dvaceti lety objevili členové Pozemkového spolku Gallinago. Navázali spolupráci s některými vlastníky pozemků a začali se o ně starat. Opět se zde posílili či obnovili populace mokřadních orchidejí, vzácných všivců, masožravých rosnatek či pestrobarevných hub voskovek, opět zde hnízdí bahňáci, poletují hnědásci, ohniváčci, přástevníci… Posléze se zde pozemkovému spolku podařilo prosadit i vyhlášení chráněných území.

Symbolickým završením snah o záchranu těchto lokalit byla možnost odkoupit část pozemků do vlastnictví ochránců přírody. Vlastnické právo je stále nejsilnějším způsobem, jak ochránit nemovitost před nepříznivými vlivy. Pozemky vykoupil díky kampani Místo pro přírodu a finanční podpoře Nadačního fondu Veolia Český svaz ochránců přírody, pečovat o ně bude i nadále Pozemkový spolek Gallinago. V případě lokality Pod Trojanem je to 0,6 hektaru pozemků, které dosud v péči spolku nebyly; udržovaná plocha se tak díky výkupu rozšíří. Částečně jde o velmi cenné silně podmáčené rašelinné a ostřicové louky, které budou koseny, částečně o degradovanou plochu ideální k vybudování tůní, které dnes na lokalitě chybějí. Součástí pozemků je i kousek přirozeně meandrujícího potoka. Na lokalitě Hajnice bylo vykoupeno více než půl hektaru pozemků, které již díky souhlasu dosavadní majitelky v péči spolku jsou. Jde o přírodně jednu z vůbec nejcennějších částí celé rozsáhlé lokality.

Bližší informace:

pozemkový spolek Gallinago: Vojtěch Kodet –608 036 024,

kampaň Místo pro přírodu: Jan Moravec – 777 063 340,

Nadační fond Veolia: Vendula Valentová

Poznámky:

Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snaží přírodu navracet. Za 20 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již téměř 200 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Nadační fond Veolia spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody již řadu let, v současné době se společné aktivity soustřeďují především na ochranu mokřadů, V rámci programu Vraťme vodu přírodě (www.nfveolia.cz/programy/vratme-vodu-prirode) nadační fond podporuje jednak výkupy mokřadních pozemků za účelem jejich ochrany, jednak různá praktická opatření v terénu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na www.pozemkovespolky.cz a na facebooku Pozemkové spolky.

Pozemkový spolek Gallinago je zřízen Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině (www.prirodavysociny.cz). V Kraji Vysočina pečuje o více než dvě desítky především mokřadních lokalit. Jeho jméno – Gallinago – je vědeckým pojmenováním bekasiny otavní, vzácného ptáka z řádu bahňáků, který je právě jedním z mnoha, pro kterého jsou takovéto mokřady vytvářeny a udržovány.

             

Pod Trojanem                                                                                           Hajnice

Tyto i další fotografie v tiskové kvalitě ke stažení: foto-hajnice-pod_trojanem.zip