Zvíře v nouzi: Dary pro ohrožená zvířata se snížily o 30 %. Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata proto prodlužují vánoční kampaň až do konce ledna.

„Počet soukromých dárců podporujících ohrožená zvířata se každoročně mírně zvyšuje, průměrná výše daru v naší vánoční sbírce ale v roce 2022 poklesla o 30 %,“ uvedl Petr Stýblo, koordinátor Národní sítě záchranných stanic. Statistiky podle něj ukazují, že stále více lidí si uvědomuje potřebu chránit přírodu, současně ale klesá jejich štědrost z důvodů složité ekonomické situaci.

„V současné vánoční kampani „Ježíšek pro zvířata“ jsme teď vybrali o téměř 30 % financí méně, než před rokem. Kampaň proto prodlužujeme až do konce ledna 2023,“ upozornil ochranář Stýblo. Zatím se podle něj vybraly necelé 2 miliony Kč, to ale na dofinancování péče o zvířata nestačí.

Dárce si může vybrat příspěvek pro konkrétní zvířata, třeba poštolky, sýkorky, ježky, vydry – nebo může přispět plošně pro všechna zvířata.

Vánoční kampaň www.jezisekprozvirata.cz spustila Národní síť záchranných stanic. Ty se na 34 místech po celé České republice starají o zraněné a handicapované volně žijící živočichy, snaží se je připravit na návrat zpět do volné přírody.

„Stát přispívá na činnost záchranných stanic pro zvířata přibližně z jedné třetiny, takže většinu peněz si musí stanice sami sehnat od dárců,“ říká Petr Stýblo, koordinátor Národní sítě záchranných stanic.

Mezi dárci najdeme firmy i některé obce a města, na jejichž území stanice působí. To ale nestačí. „Milionové částky na krmiva, veterinární péči i samotný provoz záchranných stanic musíme každoročně získat od soukromých dárců,“ konstatuje Alena Konvalinová, vedoucí záchranné stanice Vlašim.“

„Ohroženým zvířatům můžete pomáhat i celoročně pomocí sbírky Zvíře v nouzi,“ připomíná Petr Stýblo.

Generálním partnerem Národní sítě záchranných stanic je společnost Billa. Národní síť záchranných stanic v tomto roce vedle Ministerstva životního prostředí podpořilo i Ministerstvo zemědělství. Většinu peněz na provoz si přesto musí záchranné stanice zajistit od dárců.