Novela zákona o myslivosti: Zákaz vstupu do lesa je opět aktuální!

Ministerstvo zemědělství přichází v novele zákona o myslivosti, která již prošla vnějším připomínkovým řízením, se zjednodušením při zakládání mysliveckých obor a s úplným zákazem vstupu do nich. Výsledkem může být, že si každý větší vlastník může svůj les o rozloze 50 a více ha sám prohlásit za oboru, bez povolování stavebního úřadu oplotit a zakázat vstup veřejnosti. Radikální

Velký jarní úklid bude už 23. března. Dobrý skutek pro přírodu nyní s námi naplánujte na www.uklidmesvet.cz.

Za necelé dva měsíce opět vyrazí do přírody tisíce dobrovolníků, kteří mají zájem pomoci přírodě a odnést z ní odpadky. Kampaň Ukliďme svět, kterou již přes 30 let pořádá Český svaz ochránců přírody, vyvrcholí v sobotu 23. března. O podporu úklidových akcí lze ale žádat už teď. Každoročně dobrovolníci v kampani Ukliďme svět odstraní z přírody a veřejných

Zachraňujeme mokřady aneb od Trianglu po Skřivánek

Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody k zítřejšímu Světovému dni mokřadů Již 27 mokřadů vykoupil a chrání v rámci své kampaně Místo pro přírodu Český svaz ochránců přírody. O výkup 28. se právě snaží a prosí veřejnost o pomoc. Český svaz ochránců přírody již 21 let vykupuje za podpory veřejnosti přírodně cenná místa, která následně ve spolupráci

Zvíře v nouzi je i holub v nouzi

Zdivočelý holub je v očích části veřejnosti velmi kontroverzní zvíře. Naše legislativa ho navíc nepovažuje za volně žijícího živočicha. Tedy by mu ani neměly pomáhat záchranné stanice, pokud se ocitne v nouzi. Jenže, odepřete pomoc zvířeti jen proto, že se narodilo ve špatném hnízdě. Celkem 29 záchranných stanic Národní sítě pomoc zdivočelým

Výtvarná soutěž pro děti a mládež na podporu Skřivánku

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a mládež. Úkolem je vyobrazit vážku jasnoskvrnnou nebo zábělník bahenní nebo sýce rousného, tedy druhy, pro které Český svaz ochránců přírody zachraňuje lokalitu Na Skřivánku – více na https://skrivanek.mistoproprirodu.cz/ Soutěží se v těchto věkových kategoriích: 3 – 6 roků 7 – 11 roků

Debatovali jsme o finanční podpoře pro NNO

Dnes jsme se u nás v Domě ochránců přírody společně sešli se zástupci Ministerstva životního prostředí a nevládních neziskových organizací (Zelený kruh, Pavučina) na „pracovní“ snídani. Probírali jsme možnosti finanční podpory aktivit neziskových organizací, ekologickou výchovu a dalších témata. A že toho bylo na probrání hodně, snídaně se protáhla až do poledne.    

Čelisťové pasti zabíjely! Čáp bílý na jednu takovou tragicky doplatil.

Čelisťové pasti dnes bývají nelegálně využívány zejména rybníkáři k likvidaci vyder. Chytit se do nich může úplně cokoli. Zákon jejich používání i prodej přísně zakazuje. Čáp bílý se vloni o Velikonocích do takové pasti chytil. Od té doby bojoval v záchranné stanici v Makově o život. Tento týden boj prohrál. Nesmírně smutný příběh se odehrál v záchranné

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok motýlů a nabízí finanční pomoc na jejich ochranu

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2024 Rokem motýlů. Během roku budou po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o možnostech jejich ochrany. Již nyní však ČSOP nabízí finanční podporu aktivit na pomoc motýlům. Proč zrovna Rok motýlů? Krom toho, že

Aktuálně otevřené výzvy na podávání projektů pro rok 2024

Od 9. ledna jsou otevřeny Výzvy pro podávání projektů na rok 2024 do těchto programů: Ochrana biodiverzity –  https://biodiverzita.csop.cz/podpora-lokalnich-projektu/ -uzávěrka 29. února Na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků – https://pozemkovespolky.cz/rozvojove-projekty/ – uzávěrka 18. března Bližší informace a formuláře k výzvám jsou pod uvedenými odkazy.

Lepící pasti i přes zákazy dál týrají zvířata. Sova pálená měla štěstí.

Lepové pasti i přes zákazy a vysoké pokuty stále ničí životy zvířat. Za rok 2023 přijaly záchranné stanice přes 10 000 zvířat, která byla prokazatelně zraněna kvůli lidské činnosti. Z toho evidovaly 52 případů zachycení do zakázaných lepových pastí. Přesto, že je toto číslo vysoké, není definitivní. Spousta postižených zvířat se do záchranných stanic

Živá zahrada – první výsledky vánočního pozorování:  nejčastěji se na zahradách vyskytl kos těsně před koňadrou a modřinkou. Je na tom zvonek lépe?

Předběžné výsledky vánočního kola programu Živá zahrada, ve kterém Český svaz ochránců přírody (ČSOP) spolu s veřejností už od roku 2004 sleduje divoká zvířata na zahradách, ukazují, že nejčastěji pozorovaným zahradním ptákem je nyní kos černý. Těsně za ním je pak sýkora koňadra a po ní sýkora modřinka. Dříve běžný zvonek zelený je